امتیاز مثبت
۰
۲۰۱ کارخانه و کارگاه تعطیل احیا شد
دوشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۴
کد مطلب: 335400
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سه ماه گذشته ۲۰۱ واحد از واحد‌های داخل شهرک‌ها و نواحی صنعت که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند.
به گزارش تسنیم، صادق نجفی گفت: در کل کشور حدود 967 شهرک و ناحیه صنعتی داریم که از این تعداد حدود 680 شهرک کاملاً فعال است و زیرساخت‌های لازم را دارند.

 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود 85 هزار واحد صنعتی در کشور داریم که حدود نیمی از آن‌ها در داخل شهرک‌ها و برخی هم در خارج از شهرک‌ها هستند و حدود 92 درصد آن‌ها هم صنایع کوچک و متوسط هستند.

 
نجفی با بیان اینکه تا پایان تیر، تعداد واحد‌های فعال را مشخص می‌کنیم، اضافه کرد: بر اساس آمارگیری که به صورت تصادفی انجام دادیم حدود 67 درصد واحد‌های داخل شهرک و نواحی صنعتی از 10 تا 100 درصد، فعال هستند.

 
وی ادامه داد: در سه ماه گذشته 201 واحد از واحد‌های داخل شهرک‌ها و نواحی صنعت که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند.