امتیاز مثبت
۰
اسامی گزینه های شهرداری تهران
دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۶
کد مطلب: 339173
 
علی اعطا سخنگوی شورا شهر تهران لیست اسامی پیشنهادی برای شهرداری تهران را منتشر کرد. او نوشت: هر عضو شورا به پنج نفر رای می‌دهد تا ۵ کاندیدای شهرداری تهران برای رسیدن به بهشت انتخاب شوند

اسامی گزینه های شهرداری تهران / سخنگوی شورای شهر: هر عضو شورا به ۵ نفر رای می‌دهد تا ۵ کاندیدای نهایی انتخاب شوند

علی اعطا سخنگوی شورا شهر تهران لیست اسامی پیشنهادی برای شهرداری تهران را منتشر کرد.

 او نوشت: هر عضو شورا به پنج نفر رای می‌دهد تا ۵ کاندیدای شهرداری تهران برای رسیدن به بهشت انتخاب شوند.

اسامی گزینه های شهرداری تهران / سخنگوی شورای شهر: هر عضو شورا به ۵ نفر رای می‌دهد تا ۵ کاندیدای نهایی انتخاب شوند