امتیاز مثبت
۰
بیشترین کارمندان دکتری و زیر دیپلم در کدام شهرها فعال‌ هستند؟
جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۰
کد مطلب: 345680
 
وضعیت کارکنان دولت در سطح استان‌های کشور از این حکایت دارد که بیشترین تعداد در تهران و کمترین در قم و ایلام فعالیت دارند. از لحاظ تحصیلاتی نیز بالاترین تعداد کارکنان زیر دیپلم در خوزستان و بیشترین کارمندان دارای مدرک دکتری در تهران مشغول به کار هستند.

به گزارش ایسنا، تا پایان سال گذشته  دولت حدود دو میلیون و ۲۷۷ هزار کارمند داشته است. این در حالی است که بررسی وضعیت آنها در سطح کشور نشان می‌دهد که استان تهران با بیش از ۲۸۵ هزر کارمند بیشترین تعداد و بعد از آن خوزستان با ۱۴۸ هزار و خراسان رضوی با ۱۵۳ هزار کارمند در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در بین استان‌های ایران، قم و ایلام با حدود ۲۶ هزار نفر کمترین تعداد کارکنان دولت را در خود جای داده‌اند.

اما شرایط کارکنان دولت از لحاظ تحصیلات در استان‌ها حاکی از آن است که از بین ۸۱ هزار و ۶۰۰ کارمندی که مدرک دکتری دارند، تهران بیشترین تعداد را جذب کرده و تعدادشان در این استان به بیش از ۱۵ هزار نفر می‌رسد. بعد از تهران بیشترین کارمندان دارای مدرک دکتری در اصفهان با ۵۱۰۰ و خراسان با ۴۷۰۰ نفر قرار دارند.

۹۰۰۰ کارمند زیر دیپلم در خوزستان

از سوی دیگر زیردیپلم‌های مشغول در ساختار دولت به حدود ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ می‌رسند که خوزستان با حدود ۹۰۰۰ نفر ف اصفهان و فارس با حدود ۸۰۰۰ نفر بیشترین تعداد کارمند زیر دیپلم را در سطح کشور دارا هستند.

در بین کارمندان فوق لیسانس که تعداد کل آنها نزدیک به ۲۹۸ هزار نفر است،  استان‌های تهران با حدود ۳۹ هزار، خراسان ۱۸ هزار و مازندران با ۱۶ هزار نفر بیشترین تعداد کارمند با مدرک فوق لیسانس را به خود اختصاص داده‌اند.

وضعیت کارمندان دارای مدرک لیسانس دولت در استان‌ها که در مجموع حدود یک میلیون و ۱۰۵ هزار نفر هستند نیز از این قرار است که بیشترین تعداد آنها در تهران با ۱۳۱ هزار، خراسان ۸۱ هزارو فارس با ۷۱ هزار نفر فعالیت می‌کنند.

در رابطه با حدود ۲۶۰ هزار کارمند دارای مدرک فوق دیپلم  نیز ۳۱ هزار نفر در تهران، ۱۹ هزار در خوزستان و ۱۷ هزار نفر در خراسان مشغول به کارند که بیشترین تعداد در بین استان‌های کشور را به خود اختصای داده‌اند.

دولت حدود ۳۸۱ هزار کارمند با مدرک دیپلم دارد که بازهم تهران بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و حدود ۴۷ هزار کارمند دیپلمه در این استان کار می‌کنند، کرمان با ۱۶ هزار و مازندران با ۱۴ هزار نفر در رده‌های بعدی از لحاظ دارا بودن کارمندان دیپلمه قرار دارند.

وضعیت تحصیلی کارکنان دولت به تفکیک استان‌ها در سال ۱۳۹۷