امتیاز مثبت
۰
چالش و اميد پيش روي تجارت هاي نوين
توسعه تجارت الکترونيک، خيز ملي ميخواهد
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۱۵
کد مطلب: 34665
 
توسعه تجارت الکترونيک، خيز ملي ميخواهد
 
دکتر علي صنايعي، از نخستين افراد در ايران است که دغدغه تجارت الکترونيک را هميشه در سر مي پرورانده و مي پروراند. او در ميان نويسندگان کتابهاي پررونق تجاري امروز، مولف نخستين کتاب تجارت الکترونيکي در ايران بوده و طرحهاي کاربردي مفيدي را تاکنون مطرح کرده است. صنايعي که دکتراي خود را در رشته مديريت بازرگاني از انگلستان دريافت کرده بالغ بر هشت عنوان کتاب در زمينههاي تحقيقات بازار، بازاريابي، تجارت جهاني و تجارت الکترونيک به چاپ رسانده است. رئيس دانشگاه مجازي اصفهان بيش از ۱۱۰مقاله علمي پژوهشي در مجلات معتبر بين المللي و کنفرانس هاي جهاني عرضه کرده و م