امتیاز مثبت
۰
مومنی و لزوم درایت بیشتر در انتصابات سازمان منطقه آزاد قشم
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۸
کد مطلب: 328959
 
*نقدی بر یک انتصاب*
مومنی و لزوم درایت بیشتر در انتصابات سازمان منطقه آزاد قشم
 
با توجه به تفویض اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مجموع وظایف حاکمیتی آن وزارتخانه در خصوص فرهنگ و هنر به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از سال 93 ، شاهد تغییرات مدیریتی در اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی منطقه آزاد قشم بوده ایم. علیرضا کمساری که در زمان مدیرعاملی علی اکبر شعبانی فرد ، در بهمن ماه 93 حکم مدیر کلی ارشاد قشم را از وزیر فرهنگ و ارشاد دریافت کرده بود در زمان مدیرعاملی حمیدرضا مومنی پس از یکسال مسئولیت در اداره کل ارشاد قشم، جای خود را به روحانی جوان و با تجربه در حوزه های مختلف – مهدی اجاق سپرد.

هدف از نگارش این سطور در اعتراض به بی ثباتی مدیریتی در حوزه فرهنگ و هنر ارشاد قشم پس از تفویض اختیار وزیر فرهنگ به سازمان منطقه آزاد قشم می باشد. با عنایت به تصمیم جدید و شگفتی انگیز اخیر مدیرعامل سازمان جهت عزل و نصب مجدد در این دستگاه فرهنگی که طی دو سال اخیر دوران آرامش مدیریتی را سپری نموده و موجبات رضایت خاطر اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه جزیره را فراهم آورده و همراستا با سیاستهای فرهنگی وزارت متبوع حرکت نموده، تصمیم مدیرعامل سازمان جهت عزل مدیر کلی فعلی سازمان و انتصاب مدیر کل قبلی سازمان، موجبات ناراحتی، دلخوری و گله مندی فعالین فرهنگی و هنری و اصحاب رسانه جزیره را فراهم کرده است.

با توجه به مهم و ظریف بودن حوزه سترگ فرهنگی در  جزیره قشم و رضایت قاطبه جامعه محلی و فعالین فرهنگی و اجتماعی از عملکرد مدیر کل فعلی سازمان، ، انتظار تدبیر و درایت بیشتری از مدیرعامل سازمان در این خصوص می رفت. سوال این است که چنانچه مدیرعامل سازمان، توانمندی و شایستگی را در مدیر کل قبلی رویت نموده، چرا ایشان را دقیقا پس از یکسال از سمت مدیر کلی تودیع می نمایند و اگر این مهم به ایشان اثبات نگردیده چرا و با چه انگیره ای پس از دو سال ، مجدد سکان فرهنگی شهرستان را به ایشان  می سپارند؟ اگر واقعا مدیر عامل سازمان، تشخیص و مصلحت را بر تغییر مدیر کل فعلی ارشاد قشم داده اند چرا از میان نیروهای شایسته و توانمند معرفی شده توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان که شناخت مناسب و کاملی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی جزیره و همچنین نیروهای معرفی شده به جنابعالی دارند، جهت صدور حکم انتصاب به وزارتخانه معرفی نکرده اید؟  اساسا بر مصلحت جامعه و حمایت از برنامه های دولت تدبیر و امید در شهرستان، همواره حامی مدیرعامل سازمان بوده  ایم، اما تداوم و استمرار تصمیم های این چنینی، ضرورت درایت و عقلانیت بیشتری در تیم تصمیم گیر سازمان را اجتناب ناپذیر نموده و امید می رود مدیر عامل سازمان، این پیام ناراحتی و دلخوری  افکار عمومی جزیره را دریافته و بر اساس تدبیر بیشتری ، اقدام به تصمیم جهت انتصاب مدیران نمایند.