امتیاز مثبت
۰
خودکفایی به قیمت نابودی سفره‌های آبی؟!
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۱
کد مطلب: 225827
 
خودکفایی در تولیدات کشاورزی نباید به قیمت خشک شدن دریاچه‌های داخلی و سفره‌های آب زیرزمینی باشد.

منصور امیدی - استاد دانشگاه تهران - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نوع کشت محصولات استراتژیک باید مطابق با فاکتورهایی همچون بازارهای جهانی، توانمندی‌های داخلی، محدودیت‌های اکولوژیک و کمبود آب تعیین شوند. وی با بیان این‌که بحث تحریم غذایی برای کشور ما چندان جدی نیست، گفت: طی دهه‌های گذشته هیچ گاه کشور تحریم غذایی نشده است. در حال حاضر هم که شرایط بین‌المللی خوبی داریم وقت آن است که براساس مزیت نسبی و استعداد مناطق تولید کنیم.

امیدی ادامه داد: باید مشخص کنیم که می‌خواهیم چه محصولی را در کجا و تحت چه شرایطی تولید کنیم. وی ذخایر آبی کشور را محدود و اقلیم ایران را سخت و شکننده توصیف کرد و گفت: این محدودیت‌ها نوع کشت را برای ما مشخص می‌کنند. این کارشناس کشاورزی با اشاره به مساله تجارت مجازی آب گفت: مساله آب مجازی در صادرات و واردات باید به دقت مورد توجه قرار گیرد زیرا در حال حاضر سطح آب‌های زیر زمینی بسیار پایین رفته و در حال استخراج آب‌های فسیلی هستیم.

امیدی منابع بخش کشاورزی را در شرایط خطر بالفعل توصیف کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت محیط زیست در شرایط بحران قرار دارد؛ بنابراین اجازه نداریم هر شیبی را شخم بزنیم؛ هر مرتعی را نابود کنیم و هر آبی را از زیر زمین استخراج کنیم. این کارشناس کشاورزی برنامه‌ریزی برای بخش کشاورزی را مستلزم در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی و منابع محدود آبی دانست و گفت: تنها پس از حفظ و بهبود منابع می‌توانیم به سمت کشاورزی پایدار حرکت کنیم.

وی با اشاره به گفته یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس مبنی بر اینکه "طی دهه گذشته ۸۰۰ روستا در اطراف دریاچه هامون خالی از سکنه شده است" گفت: دلیل این مساله کم شدن آب دریاچه هامون بوده است.