امتیاز مثبت
۰
برای نخستین بار توسط پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان صورت گرفت
شناسایی یک گونه جدید از شته ها و نامگذاری آن به نام ایران
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۸
کد مطلب: 347309
 
پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، برای نخستین بار موفق به شناسایی یک گونه جدید از شته ها و نامگذاری آن به نام ایران شدند.
شناسایی یک گونه جدید از شته ها و نامگذاری آن به نام ایران
 
خانم دکتر ندا صدیقی (فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد) در قالب رساله خود با عنوان «مطالعه تنوع گونه ای شته های گیاهان علفی و زراعی و پارازیتوییدهای آنها در استان خراسان شمالی» با همکاری دکتر محسن مهرپرور (عضو هیئت علمی گروه تنوعزیستی پژوهشگاه علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان) و دکتر مجتبی حسینی (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد) موفق به شناسایی یک گونه جدید از شتهها و نامگذاری آن به نام ایران  شدند.

این گونه جدید از شته ها با نام Obtusicauda iranica در مجله Zoology in the middle east به چاپ رسیده است.