امتیاز مثبت
۰
۵۰ میلیون نفر سهام عدالت می‌گیرند
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۳۳
کد مطلب: 131750
 
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در مجموع حدود ۷۳ درصد از واگذاری‌های شرکتهای دولتی از طریق بازار سرمایه بوده است، گفت: ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت می‌گیرند.
۵۰ میلیون نفر سهام عدالت می‌گیرند
 
محمدرحیم احمدوند در گفتگو با مهر در مورد میزان واگذاریها گفت: ۲.۶ درصد از واگذاریها مربوط به سال ۷۰ تا سال ۸۳ است و بقیه واگذاریها یعنی ۹۷.۴ درصد از این حجم بین سال های ۸۴ تا ۹۱ انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از کل واگذاری‌هایی که در سال ای اخیر انجام شده است، بیشتر روشهایی همچون واگذاری از طریق بورس مدنظر قرار گرفته است، افزود: در مجموع حدود ۷۳ درصد از واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه بوده است.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۷ درصد از حجم واگذاری‌ها از طریق مزایده، ۵ درصد از طریق فرابورس و کمتر از یک درصد از طریق مذاکره بوده است، در عین حال ۹۷ درصد واگذاری ها به روش بلوکی و کنترلی، دو درصد خرد و یک درصد به صورت ترجیحی صورت گرفته است.

احمدوند، میزان واگذاری ها از سال ۸۰ تا پایان پائیز سال جاری را معادل ۱۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این میزان واگذاری متعلق به ۶۴۵ شرکت دولتی بوده است که سهام ۵۰۱ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی تعداد شرکت‌هایی که سهام آنها بابت رد دیون عرضه شده است را ۲۰۹ شرکت و سهام عدالت را ۵۶ شرکت عنوان کرد.

وی گفت: در حال حاضر ۴۵ تا ۵۰ میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت هستند که در مجموع حدود ۵۰ درصد از واگذاری ها از این طریق صورت گرفته است، به عبارت دیگر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری ها مربوط به سهام عدالت است.