امتیاز مثبت
۲
اقتصاد مقاومتی درنگهداشت شهرداری تهران
راهکارهای کاهش هزینه در نگهداشت شهرداری تهران ضمن رعایت کلیه مشخصات فنی مصوب شهرداری تهران
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۰
کد مطلب: 327690
 
احتراما،مطالب ذیل چکیده تجربه 7 سال مدیریت طرحی، نگارنده در مناطق 2-12-21-10-21 و یک سال سرپرستی نظارت مشاور در منطقه 9 میباشد.بخصوص در سالی که بعنوان اقتصاد مقاومتی و اشتغال از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری گردیده است.می توان از این موارد در قالب نقشه راه در راستای کنترل هزینه ها بدون کاهش مقادیر اقدامات اجرایی و در نهایت کاهش معنا دار،هزینه ها در حوزه فنی و عمرانی بهره برداری نمود.در صورت حمایت مدیریتی جنابعالی در چند منطقه بصورت پایلوت قابلیت اجرایی داشته و اثربخشی ان بصورت سه ماه و مستند قابلیت گزارش دهی خواهد داشت.
بنام خدا
 
جناب آقای دکتر نجفی

 شهردار محترم تهران بزرگ

 با بهره گیری از علم مهندسی ارزش در حوزه فنی و عمرانی اولین و موثرترین بخش جهت کنترل هزینه ها بحث نگهداشت شهری میباشد.این بخش که یکی از ماهیت وجودی شهرداری میباشد به دلیل تنوع و گستردگی عملیات های اجرایی ان و مملوس بودن آن به عامه شهروندان هر تغییر کیفی و کمی در این بخش تاثیر مستقیم در افکار عمومی شهروندان خواهد شد.

 
نگهداشت شهرداری تهران مبلغی در حدود 700 میلیارد از اعتبارات عمرانی شهرداری تهران را میبلعد .لذا هر اقدام فنی و مهندسی درست،میتواند تاثیری چند صد میلیاردی را در کاهش هزینه ها را باعث گردد.

 
اگر از حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانهای تابعه ان و همچنین معاونتهای عمرانی مناطق 22 در خصوص اقدامات انها در خصوص اقتصاد مقاومتی در حوزه عمران بپرسید.همگان چند پاسخ همسان ذیل را خواهند داد.

 
1-حذف نیرو های مهندسین مشاور (بخش خصوصی فعال در مناطق)و یا کاهش چشمگیر تعداد انها

 
2-تجمیع مهندسین مشاور ابینه ،راه و باند و مدیریت طرح در قالب یک مشاور

 
3- کاهش سابقه کاری پرسنل مهندسین مشاور در برآوردها

 
4-کاهش هزینه جاری حوزه فنی و عمرانی (هزینه اب و برق .و ....)

 
اما واقعیت این است که با تعریف یک نقشه راه مدون وآسیب شناسی دقیق  ابلاغ ان به مناطق میتوان با سهل ترین روشها  به هدفی رسید که اثر ان نه تنها قابل مملوس بلکه تعجب اور هم خواهد شد.

 
تعریف: روشهای فنی رسیدن به اقتصاد مقاومتی وکاهش هزینه های عمرانی بدون کاهش حجم عملیات کدام است؟

 
1-اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش عمر نگهداشت شهری (آسفالت.پیاده رو.نهروجدول .و ....)

 
2-اقتصاد مقاومتی یعنی هوشمندسازی و استفاده از نرم افزارهای کاربردی جهت ثبت اقدامات روزانه با قابلیت خروجی صورتجلسات و صورت وضعیتها و ابلاغ ماهیانه ان به کارفرما و پیمانکار

 
3-اقتصاد مقاومتی یعنی فعال سازی دوره تضمین قراردادها که یکی از مهمترین ماده های شرایط عمومی پیمان است که سالهاست در شهرداری مغفول است.

 
4- اقتصاد مقاومتی یعنی تغییر رویکرد نحوه عقد قراردادها از نگهداشت معابر به نگهداری معابر

 
5- اقتصاد مقاومتی یعنی واقعی بودن ضریب عادله قرارداد ها و عدم دستوری کردن  ان با لحاظ نمودن شرایط خاص مناطق

 
6-اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از کنترل مضاعف اسناد حوزه عمران بعد تایید معاونت مربوطه

 
7-اقتصاد مقاومتی یعنی یک دستورکارساده مهندسی که سالانه 400 میلیارد ریال صرفه جویی دارد

 
8-اقتصاد مقاومتی یعنی پیشگیری از ذوب پرسنل اداره کل در پیمانکاران و بی اثر بودن انها در تحویل پروژه ها

 
9-اقتصاد مقاومتی یعنی مدیریت یکپارچه شهری

 
10- اقتصاد مقاومتی یعنی همسان سازی نحوه رسیدگی فنی در مناطق و وحدت رویه مناطق در بررسی اسناد

 
1-افزایش عمر نگهداشت شهری (آسفالت.پیاده رو.نهروجدول .و ....)

 
توضیح:به دلیل نبود یک سیستم منسجم نرم افزاری و ثبت دقیق اقدامات هیچ معیار درستی برای بررسی طول عمر نگه داشت وجود ندارد.بطوریکه با استناد به آمارهای مدیریت قبلی ،دیگر نباید خرابی در سطح مناطق وجود داشته باشد.اما واقعیت وضعیت موجود غیر از این است.متاسفانه در سه سال اخیر دستوری بسته شدن بودجه ریزی مناطق(جهت وانمود کاهش خرابی ها) و ابلاغ ان با کاهش متوسط 15 درصدی نسبت به سال قبل باعث گردید ،مناطق به اجبار با ابلاغ 25 درصد مازاد قراردادها-با ابلاغ متمم قراردادها-ابلاغ قرارداد مازاد ویا استفاده از تعدد قراردادهای معاملات متوسط، معضل کاهش دستوری بودجه ریزی را حل نمایند.نگاهی به اعتبارات چند منطقه در سنوات اخیر موارد فوق را تایید خواهد نمود.با استناد به موارد فوق عمر نگه داشت در شهرداری تهران حتی به 3 سال هم نخواهد رسید.لذا با افزایش عمر نگه داشت حتی یک سال هم تاثیر بسزایی در کاهش هزینه ها خواهد داشت.

 
راهکارها

 
الف- آموزش مستمر کاربردی به ناظران کارفرما،مشاور و سر اکیپان پیمانکاران و کنترل مستمر عملکرد کیفی و کمی انها(پیوست نمونه 1)

 
ب- ارزیابی عملکرد ناظران مشاور بصورت ماهیانه وبصورت واقعی و غیر صوری(پیوست نمونه 2).

 
ج-کنترل مستمر کیفی مصالح تامیین کنندگان لیست مجاز شهرداری و ارزیابی ماهیانه کارخانجات

 
د-ارزیابی عملکرد پیمانکاران  و تاثیر این گزارشات در لیست سیاه و تایید مقادیر کارکرد انها(پیوست نمونه 3)

 
ت- استفاده از سیستم تنبیه و تشویق برای مشاوران و پیمانکاران و تعریف رتبه کیفی در برای انها وتاثیر ان قرارداد های بعدی

 
ث-بهره برداری فنی از نتایج ازمایشگاه مقیم و نظارت عالیه

 
1-الف- آموزش کاربردی به ناظران و پیمانکاران

 
به دلیل عدم اطلاع مدیران از تاثیر آموزش کاربردی در کیفیت اقدامات اجرایی و ساده انگاری اقدامات نگه داشت توسط برخی مدیران ،مناطق هیچ اراده و اقدامی در این مورد نداشته اند.وحتی برخی مدیران خود اطلاع چندانی از مشخصات فنی مصوب شهرداری ندارند.کیفیت اجرایی با ناظران و سر اکیپان اغاز میشود.و نوک پیکان کیفیت سر اکیپان هستند.لذا با تهیه پاورپوینتهایی به زبان ساده اجرایی و تفهیم مطالب فنی .ضمن القای اهمیت وجودی خود کارگران،میتوان نسبت به تربیت کارگران و سر اکیپان متخصص اقدام نمود.

 
و کارکرد خود پیمانکاران را در دوره های دو ماهه برای انها به زبان ساده تشریح کرد.قطعا اشکالات در دوره بعدی به حداقل ها خواهد رسید و همچنین به دلیل ضعف آموزشی در دانشگاهها ،اغلب ناظران اشنایی چندانی با ایین نامه ها،مشخصات فنی و فهارس شهرداری تهران ندارند.لذا این اموزشهای کاربردی به سرعت در افزایش کیفی اقدامات اجرایی تاثیر مناسب خواهد داشت.

 
1-ب- ارزیابی عملکرد ناظران مشاور بصورت ماهیانه وبصورت واقعی و غیر صوری

 
هرچند اداره کل هماهنگی بصورت کاملا صوری و نمادین بر اساس فرمهایی از مناطق در خصوص عملکرد مشاوران شاغل در مناطق22 استعلام مینماید .متاسفانه مبنا و تعریف درست جهت ارزیابی تاکنون تعریف نشده است.لذا لازم است طبق فرم پیشنهادی پیوست عملکرد تک تک ناظران و در نهایت مشاور مربوطه بدرستی ارزیابی شود.و این ارزیابی ها هم باعث ایجاد انگیزه و هم حس رقابت بین ناظران و مشاوران خواهد شد.لذا به دلیل اهمیت موضوع رقابت درستی در رعایت نکات اجرایی.و شرح وظایف مصوبه را منتجه خواهد شد.

 
1-ج- کنترل مستمر کیفی مصالح تامیین کنندگان لیست مجاز شهرداری و ارزیابی ماهیانه کارخانجات

 
مهم ترین و اصلی ترین بخش در ارتقاِ کیفیت اقدامات نگه داشت مصالح (اسفالت.جدول و کفپوش) میباشد.

 
متاسفانه به دلایل ذیل کیفیت اغلب مصالح تحویلی به شهرداری تهران نامرغوب و خارج از مشخصات فنی میباشد.برای مثال بررسی نتایج ازمایشهای اسفالت کارخانجات خود شهرداری نشان میدهد .پیش قراول تولید اسفالت نامرغوب مربوط به کارخانجات شهرداری تهران میباشد.و به دلیل خرید غیر نقدی مناطق از این کارخانجات ،با کمترین کیفیت تولید و تحویل میگردد.

 
به دلیل پایین بودن مبلغ جریمه برای مصالح خارج از مشخصات ،کارخانجات تولیدی انگیزه ایی برای اصلاح فنی کیفیت نشان نمیدهند و حاضر به قبول جریمه هستند .

 
نتایج ازمایشگاهی در شهرداری تهران بیشتر جنبه ،ابلاغ اخطار و کسر از مبلغ کارکرد دارد.و تاثیری در ارزیابی عملکرد کارخانجات ندارد.

 
راهکار

 
1-متناسب کردن مبالغ جریمه مصالح نامرغوب بر اساس تاثیر ان در عمر نگهداشت و بطبع افزایش مبالغ جرایم

 
2- تاثیر نتایج ازمایشگاهی در ارزیابی عملکرد کارخانجات

 
3- استفاده از سیستم تنبه و تشویق برای کیفیت مصالح

 
4- کنترل مستمر کیفیت مصالح در پایکار

 
1-د-ارزیابی عملکرد پیمانکاران  و تاثیر این گزارشات در لیست سیاه و تایید مقادیر کارکرد انها(پیوست نمونه 3)

 
در شهرداری تهران تاکنون عملکرد هیچ پیمانکاری ارزیابی نشده است.و این بدان معناست اگر پیمانکاری در یک منطقه ابلاغ ماده 48 یا 46 شده باشد .بازهم براحتی در منطقه و یا مناطق دیگر براحتی قرارداد منعقد میکند.و عدم اهمیت دادن به کیفیت کارکرد باعث از بین رفتن انگیزه سایر پیمانکاران کیفی میشود.پیشنهاد میگردد طبق فرم پیوست عملکرد پیمانکاران در مناطق ارزیابی و نتیجه ان جهت ثبت در یک سامانه اییکه قابلیت دسترسی برای تمامی مناطق را میسر باشد.ثبت شود.و در زمان مناقصه براحتی توسط اعضای کمیسیون مناقصات مورد بهره برداری قرار گیرد.متاسفانه تاکنون بصورت سنتی و در صورت برنده شدن با تماس تلفنی از سایر معاونان مناطق استعلام گرفته میشود .

 
این ارزیابی ها میتواند باعث ایجاد انگیزه رقابتی بین پیمانکاران و در نتیجه افزایش کیفیت اقدامات اجرایی گردد.

 
)میتوان با تعریف رتبه بندی کیفی عملکرد پیمانکاران در قالب کارت طلایی-کارت نقره ایی-و کارت خاکستری ارزیابی عملکرد پیمانکاران را فارغ از رتبه برنامه بودجه.اشل بندی نمود.و بر اساس این کارتها مشوق ها و یا تنبیهایی در نظر گرفت.

 
1-ث-بهره برداری فنی از نتایج ازمایشگاه مقیم و نظارت عالیه

 
نتایج ازمایشگاهها ی مقیم فقط جهت کسر جرایم کاربرد داردو به دلیل طولانی بودن روند ازمایشگاه و سرعت اقدامات نگه داشت معمولا نتایج ازمایشگاه بعد از اتمام اقدامات اجرایی بدست مشاور و یا کارفرما میرسدو همچنین به دلایلی خاص اغلب نتایج ازمایشگاه مقیم با نتایج ازمایشگاه نظارت عالیه که به صورت رندوم و تصادفی تهیه میشود اختلاف فاحشی در نتایج را شاهد هستیم.لازم است کاملا تخصصی به این موضوع رسیدگی شود .

 
این ازمایشها به هیچ عنوان خروجی فنی ندارند و صرفا خروجی مالی و انهم با کمترین تاثیر ریالی.

 
2-اقتصادمقاومتی یعنی هوشمندسازی و استفاده از نرم افزارهای کاربردی

 
نبود یک سیستم واحد و یکپارچه و یا کاربردی نبودن سیستمهای نرم افزاری موجود باعث شده است.مناطق بصورت جزیره ایی عمل کرده و هرکدام بروش سنتی و دلخواه خود نسبت به تهیه گزارشات روزانه اقدام مینمایند.و اغلب جنبه آماری داشته و به دلایل مختلف حتی قابل استناد نمی باشند.متاسفانه هنوز مناطقی هستند که کارکرد پیمانکاران نگه داشت خود در سنوات ماضی را تهیه ننموده اند .و این امر به دلیل عدم ثبت دقیق هزاران ادرس اجرایی محلی برای سو استفاده پیمانکاران و تهیه صورتجلسات نجومی میگردد.و این درحالی میباشد .که هم ناظران مشاور.و هم مدیران فنی تغییر کرده اند.و نفرات جدید بدون داشتن اطلاعات ثبت شده دقیق.و ناتوانی در تشخیص ادرسها مجبور به قبول و یا حذف صوری محدودی از کارکردها هستند.این اتفاق در اکثر مناطق باعث تحمیل هزینه های چند صد میلیاردی سالانه به بدنه شهرداری ها میگردد.مقایسه گزارشات ثبتی اقدامات توسط مناطق و حجم مقادیر تاییدی صورتجلسات نشانگر موارد فوق خواهد بود.اغلب با ابلاغ 25% مازاد.و یا ابلاغ قراردادهای متمم بهمین دلیل میباشد.

 
ضعف نبود یک نرم افزار کاربردی باعث شده است.هیچ تناسبی بین مقادیر اسفالت تهیه شده توسط شهرداری تهران با کسر همین مقادیر در صورتجلسات پیمانکاران مشاهده نگردد.منطقه اییکه سالانه 100 میلیارد خرید اسفالت دارد باید بهمان مبلغ از کارکرد پیمانکاران تحویل داده شده کسر گردد. ولی متاسفانه به دلیل امکان تهیه بارنامه های صوری و عدم ثبت و گزارش بموقع و همچنین عدم ابلاغ بموقع کارکردها سو استفاده های نجومی از این موضوع میگردد.

 
راهکار-:

 
1-تهیه نرم افزار کاربردی با قابلیت ثبت دقیق ادرسها و امکاننات خروجی کاربردی مقادیر. ریالی.تعداد شیت های لازم ازمابشگاه.خروجی صورتجلسه کارکرد و ابلاغ ماهیانه ان به پیمانکاران

 
2- دستور سریع مدیریتی به شهرداران مناطق جهت بروز کردن کلیه اقدامات عمرانی و ابلاغ ماهیانه ان به پیمانکاران

 
هوشمند سازی در این بخش (نگه داشت سالانه حداقل 600 میلیارد ریال صرفه جویی خواهد داشت.

 
   
3-اقتصاد مقاومتی یعنی فعال سازی دوره تضمین قراردادها

 
تقریبا نه.قطعا هیچ منطقه ایی را نخواهید یافت در دوره تضمین از کارکرد پیمانکاری مبلغی کم کرده باشد.متاسفانه عدم توجه جدی به اصلی ترین ماده شرایط عمومی پیمان توسط مناطق باعث تحمیل هزینه غیر واقعی به شهرداری تهران شده است.ارزیابی اقدامات نگهداشت یک منطقه بصورت پایلوت نشانگر این موضوع خواهد بود ،که حداقل 20 % ادرسهای اجرایی سال اخیر از لحاظ فنی و کیفی مورد تایید نیستند.نشست اسفالتهایی اجرایی.همسطح سازی نادرست دریچه ها.کرمو بودن جداول و یا لق شدگی کفپوشها حتی بدون پیاده شدن از خودرو هم قابل مشاهده میباشد.بررسی درست و اهتمام جدی نسبت به رعایت دقیق دوره تضمین حداقل بین 15 تا 20 درصد از هزینه های نگهداشت را که بناحق تحمیل شده را ،به بیت المال برخواهد گرداند.

 
راهکار.

 
الف.متاسفانه به دلیل مدارای برخی کارکنان اداره کل هماهنگی با همکاران عمرانی (جهت افزایش امار تحویل منطقه) که مسولیت تحویل پروژه ها را دارند .باعث شده موضوع دوره تضمین جدی گرفته نشود.لازم است از نیروهایی جدید در این بخش استفاده شود.

 
ب. مناطق مکلف به تهیه گزارش سه ماهه از کیفیت اقدامات ارایه نمایند.

 
ج. مناطق بعد از اتمام پروژه هر 6 ماه از دوره تضمین و کیفیت اقدامات انجام شده .گزارش مصور ارایه نمایند.

 
د. کمیته دوره تضمین در حوزه فنی و عمرانی مرکز تشکیل گردد.

 
  
4-تغییر رویکرد نحوه عقد قراردادها از نگهداشت معابر به نگهداری معابر

 
وجود خرابی ها و فرسودگی های وضعیت موجود نشان میدهد، به دلایل ذیل نگهداشت شهری با روش و سیاق گذشته موثر نبوده است.

 
الف- مقادیر و احجام خرابیها سیر صعودی نسبت به سالهای گذشته داشته اند.

 
ب- دوره تضمین این روش نگه داشت کوتاه و یکساله میباشد.و بعد یکسال پیمانکاران پاسخگو نیستند.

 
ج- به دلیل محدود بودن مدت قرارداد ،پیمانکاران رغبتی به استفاده از مصالح مرغوب و کیفی ندارند.

 
د- در این روش متاسفانه فقط خرابیها با شدت بالا مورد تعمیر و بهسازی قرار میکیرد.و از خرابیهای با شدت کم که در سنوات اتی معضل خواهند بود.چشم پوشی میگردد.

 
درحالیکه اگر مدت قرار داد افزایش داشته باشد و روش اجرایی از نگه داشت یکساله به نگهداری چند ساله تغییر کند.پیمانکار مجبور است جهت کاهش هزینه های خود هم از مصالح مناسب و با ماندگاری بالا استفاده نماید و هم خرابی های با شدت کم را که در سنوات اتی مشکل ساز خواهد بود را مرمت و اصلاح می نماید.لذا لازم است.مشکلات حقوقی برای عقد قراردادهای بلند مدت و تغییر ماهیت عقد قراردادها بر طرف گردد.در این روش هزینه های اجرایی را میتوان سالانه تا 20% کاهش داد.

 
کافیست یک برداشت دقیق از وضعیت معابر مناطق تهیه و بر اساس شدت و نوع خرابیها تقسیم بندی کرد.در براورد ها از تمامی انواع خرابیها با شدتهای متفاوت استفاده نمود.

 
5-اقتصاد مقاومتی یعنی واقعی بودن ضریب عادله

 
با ابلاغ فهارس شهرداری تهران گام مناسبی در یکسان سازی ردیفهایی اجرایی برداشته شد.و تقریبا ماهیت شهری بخود گرفت.اما متاسفانه نحوه پایه ایی کردن و دستوری کردن ضریب عادله برای تمام مناطق کاملا غیر فنی میباشد.و باعث میشود .پیمانکاران با روشهای غیر شرعی سعی در جبران ضریب عادله و خبران خسارت نمایند.پیشنهاد میگردد کمیته ایی نسبت به بررسی تفاوتهای خاص مناطق با لحاظ نمودن نوع ترافیک- بافت نواحی-شرایط جغرافیایی مناطق-نوع دسترسی نسیت به تعیین ضریب های با عنوان شرایط خاص نواحی اقدام نمایند.برای مثال چگونه امکان دارد ،دو ناحیه از دو منطقه مجاور که هم از لحاظ بافت شهری-نوع ترافیک-و نحوه دسترسی هیچ تفاوتی باهم ندارند .با اختلاف ضریب 14 درصدی مواجه باشند.که برای یک قرارداد نگهداشت 2.5 میلیاردی تفاوت فاحش 350 میلیون تومانی را در برخواهد داشت.

 
انچه مسلم است و با استعلام از ضرایب عادله قراردادهای مناطق مختلف اختلاف فاحش را شاهد خواهید بود.

 
6-اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از کنترل مضاعف اسناد حوزه عمران

 
به دلایل مختلفی که در قسمتهای فوق به اطلاع رسید .متاسفانه اسنادیکه ازحوزه عمران جهت تایید و با ابلاغ به شهردار میرسند.دارای ابهامات و ایراداتی زیادی هستند.لذا پیشنهاد میگردد کنترلی نهایی در قالب مهندسین مشاور که زیر نظر شخص معاون فنی و عمرانی تهران اداره شود.تشکیل گردد.یک مهندس عمران اشنا به روند اجرایی شهرداری در هر منطقه به بررسی اسناد پرداخته و این افراد گزارش اقدامات خود را به مدیر خود ارجاع نمایند.و مدیر طرح بصورت ماهیانه نسبت به گزارش مستند و ارایه ان به معاونت محترم فنی و عمرانی اقدام می نماید.متاسفانه به دلیل اشنایی اکثر نیروهای شهرداری با پیمانکاران اغلب چشم پوششی هایی اتفاق می افتد که تقریبا سالانه بیش از 1000 میلیارد ریال به بدنه شهرداری تضییع حقوق تحمیل میگردد.

 پیشنهاد میگردد این روش بصورت پایلوت در 4 منطقه یک-دو-18 و 12 تشکیل گردد.و در صورت خروجی مناسب در سایر مناطق انجام شود.با توجه به اشراف اینجانب به شرایط قبل شهرداری تهران نتیجه گزارش قطعا مورد توجه جنابعالی قرار خواهد گرفت همچنین این اقدام میتواند یک حرکت پیشگیرانه از هر اتفاق سو قرار گیرد

 
اقتصاد مقاومتی یعنی مدیریت یکپارچه شهری

 اقدامات نگه داشت شهرداری تهران .یک اقدام زنده و پویاست.و تاثیر کیفیت این اقدامات بر افکار عمومی به دلیل گسترگی ان و روزمره بودن ان بسیار زیاد میباشد.و بهمین دلیل هر گونه عملیات اجرایی اسفالت.نوار حفاریها-پیاده رو ها بنام شهرداری در اذهان عمومی متصور میگردد.و این در حالی میباشد که برخی ادارات دولتی مثل مخابرات.گاز.اب و برق و .... به دلیل نوع خدمات تعریف شده،عملیات مشابه با شهرداری را هر چند در مقیاس کوچک انجام میدهند.ولی به دلیل عدم برخورداری از پیمانکاران متخصص از اجرای کیفی وظایف تعریفی خود نا توان میباشند.نگاهی به وضعیت موجود نوار حفاریهای انجام شده و بررسی مقادیر صورتجلسات پیمانکاران شهرداری نشان میدهد.سالانه بیش از 150 میلیارد ریال از بودجه و اعتبار مناطق صرف دوباره کاریهای این ادارات همکار میگردد.لذا پیشنهاد میگردد اجرای عملیات سطحی این حفاریها توسط شهرداری تهران انجام گردد.هم کیفیت معابر و هم برنامه زمانبندی مناسب و هم تحمیل هزینه دوباره کاریها بر دوش شهرداری نیاشد.

 
اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش هزینه ها با تغییر فنی دستور العملها

 مشخصات فنی ابلاغی شهرداری تهران برای اولین بار توسط مشاوران غیر متخصص اسفالت انجام گردید و متاسفانه در ویرایش دوم هم از مشاور غیر متخصص دیگری انجام گردید.که هیچکدام تخصص اسفالت و روسازی نداشتند.

 در هیج جای دنیا ضخامت اسفالت برای معابر درجه یک- درجه 2- فرعی ها و حتی کوچه ها یکسان نمی باشد.نگاهی به وضعیت پخش اسفالت در صورتجلسات پیمانکاران شهرداری تهران نشان میدهد.حتی معابر فرعی و کوچه ها هم به ضخامت حداقل 10 سانت پخش میگردد.در صورتیکه با یک دستور کار ساده و پخش اسفالت در معابر فرعی و کوچه ها به ضخامت حداکثر 5 سانت می توان سالانه بیش از 400 میلیارد ریال در کاهش هزینه ها صرفه جویی کرد .بدون انکه کاهشی در حجم عملیات اتفاق بیوفتد.

 
متاسفانه در قراردادهایی که تهیه اسفالت بر عهده کارفرما(شهرداری) میباشد،ضخامت پخش به 17 سانت هم میرسد و چون مینای رسیدگی فنی در صورتجلسات کر گیری اسفالت قید میگردد.عین 17 سانت مورد تایید قرار میگیرد.

 
به دلیل عدم اشنایی برخی مشاوران و مسیولین حوزه عمرانی متاسفانه در سال 94 .بیش از 260 میلیارد ریال قرارداد در مناطق 22 گانه صرف اجرای درزگیری گردید.در حالیکه درزگیری در معابری اگر انجام شود .حداقل تا 5 سال نباید نیازی به هرگونه عملیات اسفالتی باشد.و این در حالیست که بیش از 60 درصد معابر درزگیری شده در سال 96 مجدد عملیات اسفالت انجام گردید. و این بدان معناست که به دلیل عدم مدیریت درست و نبود سامانه ادرسی حدود 150 میلیارد ریال از بیت المال تضییع گردیده است.

 سخن پایانی

 جناب دکتر نجفی

 شهردار محترم تهران بزرگ

 در صورت حمایت جنابعالی به ضرص قاطع عرض مینماییم.میتوانیم با رعایت کلیه مشخصات فنی و حقوق کارفرما و پیمانکار در بخش نگه داشت و حتی سایر بخشهای حوزه فنی و عمرانی و بدون کاهش حجم عملیات عمرانی (ضمن ارتقا کیفیت اجرایی)با بررسی اسنادی و ارایه دستورکارهای مهندسی سالانه بین 15 تا 20 درصد هزینه ها را کاهش دهیم.همچنین این اقدامات میتواند یک عامل بازدارنده و پیشگیرانه از هرگونه سو استفاده از بیت المال شهرداری باشد.

  
با تشکر از توجه جنابعالی- صحرایی