امتیاز مثبت
۰
بهای گوشت قرمز افزایش و مرغ کاهش یافت
تغییر قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۴ خرداد
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۵۱
کد مطلب: 334467
 
در هفته منتهی به ۴ خرداد ماه نرخ لبنیات ۰.۳ درصد، تخم مرغ ۳.۴ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوب ۰.۷ درصد، میوه‌های تازه ۶.۶ درصد، سبزی‌های تازه ۴.۸ درصد، گوشت قرمز ۴.۷ درصد و قند و شکر ۰.۷ درصد افزایش و بهای گوشت مرغ ۶.۹ درصد کاهش یافت.
تغییر قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۴ خرداد
 

در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه نرخ لبنیات 0.3 درصد، تخم مرغ 3.4 درصد، برنج 0.1 درصد، حبوب 0.7 درصد، میوه‌های تازه 6.6 درصد، سبزی‌های تازه 4.8 درصد، گوشت قرمز 4.7 درصد و قند و شکر 0.7 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ گوشت مرغ 6.9 درصد کاهش یافت، قیمت چای و روغن نباتی نیز نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند.

*لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه معادل 0.3 درصد و کره پاستوریزه 3.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. همچنین بهای تخم مرغ معادل 3.4 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 110 هزار تا 180 هزار ریال فروش می‌رفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود و بهای برنج داخله درجه دو معادل 0.6 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل 0.4 درصد و عدس 0.3 کاهش ولی بهای سایر اقلام بین 0.8 درصد تا 2.1 درصد افزایش یافت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب زرد، لیموشیرین و گیلاس عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.

میوه‌فروشی‌های سطح شـهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت هلو معادل 2.9 درصد و موز 4 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین 0.5 درصد تا 40.2 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت کدو سبز معادل 6.4 درصد، پیاز 0.6 درصد و لوبیاسبز 0.3 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین 2.3 درصد تا 12.3 درصد افزایش یافت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 5.1 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 3.6 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ معادل 6.9 درصد کاهش داشت.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.4 درصد و شکر یک درصد افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

گروه کالایی درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات 0.3+ 1.7+ 8.5+
تخم مرغ 3.4+ 12.6+ 51+
برنج 0.1+ 1.8+ 2.7+
حبوب 0.7+ 4+ 1.4-
میوه‌های تازه 6.6+ 13.6+ 1+
سبزی‌های تازه 4.8+ 5.1+ 3.4+
گوشت قرمز 4.7+ 5.4+ 23.3+
گوشت مرغ 6.9- 9.1- 0.2-
قند و شکر 0.7+ 4.3+ 4.1-
چای 0 5.9+ 20.7+
روغن نباتی 0 0.1- 1.9+