امتیاز مثبت
۰
آخوندی:
هیچ تغییری در خرید هواپیما به وجود نیامده است
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۶
کد مطلب: 327780
 
هیچ تغییری در خرید هواپیما به وجود نیامده است
 
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سمینار مجمع جهانی راه (پیارک) گفت: هیچ تغییری در زمینه خرید هواپیما به وجود نیامده است


 عباس آخوندی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: قراردادهای خرید هواپیما همچنان به قوت خود باقی است و هیچ اتفاقی در این زمینه به وجود نیامده است.


وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اهمیت ایمنی راه های کشور اظهارداشت: برای تبدیل ساختار مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند و پیشرفته نیازمند هماهنگی و عزم ملی هستیم.


وی گفت: ساختار مدیریت هوشمند ایمنی راه های کشور نیازمند یک ساختار بسیار بزرگی است که به سرمایه گذاری، آموزش و هماهنگی بین سه قوه نیاز دارد.


به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: تلفات سه میلیون و 100 هزار نفر در راه های کشورهای مختلف جهان و مجروح شدن 20 تا 50 میلیون نفر در این راه ها، آمار کمی نیست و به همین دلیل سازمان های بین المللی و تمام کشورهای جهان برای کاهش این آمار از تجارب خود باید استفاده کنند.


وی با بیان اینکه در مساله ایمنی راه ها پنج راهبرد اصلی مدیریت جاده ها، خودروهای ایمن، کاربران بهتر، اعمال قانون و اقدامات امدادی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، گفت: تا کنون 800 اقدام مهم در این زمینه در کمیسیون ایمنی راه های کشور به تصویب رسیده تا بتوانیم با استفاده از تجربیات جهانی و تغییر ساختارهای مدیریتی و رفتاری ایمنی را در راه های کشور ارتقا بخشیم.


وی تاکید کرد: در صورتی که ما نتوانیم ساختار مدیریت هوشمند راه ها را در کشور مستقر کنیم میزان موفقیت ما در افزایش ایمنی راه ها بسیار کمتر خواهد بود.


وی تاکید کرد: هم اکنون تعداد خودروهای کشور به 20 میلیون دستگاه رسیده و استقرار ایمنی در 215 هزار کیلومتر راه موجود در کشور نیازمند برنامه ریزی های دقیق و عزم ملی است تا بتوانیم ایمنی را در جاده های کشور تقویت کنیم.


آخوندی با بیان اینکه سالیانه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو به تعداد خودروهای کشور اضافه می شود ،گفت: تا 10 سال آینده تعداد خودروهای کشور به بیش از 30 میلیون دستگاه می رسد و ایمنی این خودروها در راه های کشور به مدیریت هوشمند جاده نیاز دارد و تمام برنامه ریزی های ما در این زمینه باید در این راستا انجام شود.