امتیاز مثبت
۰
نفت آمریکا از کجا می آید؟
پنجشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۸
کد مطلب: 297334
 
اقتصاد ایرانی:براساس تازه ترین نظرسنجی ها اغلب آمریکایی گمان می کنند که اکثر نفتی که به کشورشان وارد می شود از خاورمیانه می آید.

 

اما با در نظر گرفتن صادرات نفت کشورها به آمریکا مشخص می شود که اغلب نفت این کشور از شمال و جنوب آمریکا می آید.

کانادا صادرکننده اصلی نفت آمریکاست. تنها در شش ماه گذشته، آمریکا حدود 12.3 میلیارد گالن گازوییل از همسایه شمالی خود وارد کرده است.

 

اغلب مردم آمریکا اطلاع ندارند که حدود 60 درصد از نفتی که مصرف می کنند در داخل کشور خودشان تولید می شود.

تنها زمانی که واردات آمریکا از میزان تولید آن بیشتر بود به سال های 1997 تا 2010 بر می گردد. در حال  حاضر این کشور در مسیر کاهش وابستگی به نفت سایر کشورها قرار دارد.