امتیاز مثبت
۰
در گفت وگو با حسين راغفر مطرح شد
دست نامرئی اقتصاد نئوکلاسیک دچار آرتروز شده است
جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۰
کد مطلب: 204453
 
راغفر: رشد و توسعه اقتصادی درصورتی که همراه با کاهش فقر و تضاد طبقاتی نباشد، نمی تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به سرانجام برساند. در اکثر سیاست های غربی که براساس مبانی اقتصاد سرمایه داری که می گوید «بگذار بشود» در حال انجام است.
دست نامرئی اقتصاد نئوکلاسیک دچار آرتروز شده است