امتیاز مثبت
۰
قیمت انواع خودرو در بازار آزاد/ پنجشنبه ۸ فروردین
پنجشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۸
کد مطلب: 156718
 
قیمت انواع خودرو در بازار آزاد و همچنین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد
نام کارخانهنام خودروقیمت نمایندگیقیمت بازار
ايران خودروپژو ۲۰۶ تيپ۲۲۹۰۰۰۰۰۰۰۳۳۵۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو ۲۰۶ تيپ ۵۳۴۰۰۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو ۲۰۶ تيپ ۶۳۹۰۰۰۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۸۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v۹۳۹۵۰۰۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو ۲۰۷ دنده اتوماتيک۴۵۵۰۰۰۰۰۰۵۶۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو ۲۰۷ معمولي۳۸۵۰۰۰۰۰۰۵۱۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو ۴۰۵ بنزيني۲۲۵۰۰۰۰۰۰۲۵۵۰۰۰۰۰۰
ايران خودروپژو پارس سال۲۹۰۰۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروتندر ۹۰ مدل E۱۳۱۵۵۰۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروتندر ۹۰ مدل E۲۳۵۰۵۰۰۰۰۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودرورانا۳۰۵۰۰۰۰۰۰۳۱۵۰۰۰۰۰۰
ايران خودروسمند ال ايکس۲۶۰۰۰۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰۰۰
ايران خودروسوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک۵۸۲۷۴۰۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۰
تويوتاکرولا۵۶۰۰۰۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰
تويوتاياريس هاچ‌بک۴۶۰۰۰۰۰۰۰۷۶۰۰۰۰۰۰۰
ساپپاتيبا۱۹۷۹۰۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰
سايپا۱۱۱-SX۱۶۷۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰
سايپا۱۳۱ -SX۱۶۰۵۰۰۰۰۰۱۶۸۰۰۰۰۰۰
سايپا۱۳۲-SX۱۶۲۵۰۰۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۰
سايپاتندر ۹۰ مدل E۲۳۵۰۵۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰
سايپاتيانا High۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰
سايپاماکسيما دنده اتوماتيک۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۰۰
سايپامگان اتوماتيک ۲۰۰۰ سي‌سي۷۴۴۰۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰
کيااپتيما۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰
کيااسپورتيج ۲۴۰۰۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰
کياسراتو ۲۰۰۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰
کياسراتو کوپه ۲۰۰۰۹۳۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰
کياموهاوي۱۷۷۴۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰
مزدامزدا ۲ تيپ ۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰
مزدامزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سي‌سي۹۵۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰
هيونداييI۲۰۴۹۳۰۱۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰
هيونداييI۳۰۶۲۶۴۲۰۰۰۰۸۸۰۰۰۰۰۰۰
هيونداييآزرا گرانجور۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰۱۸۵۰۰۰۰۰۰۰
هيونداييجنسيس۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
هيونداييسانتافه۹۷۳۷۹۰۰۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰
هيونداييسوناتا۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰


منبع: فارس