امتیاز مثبت
۰
موجودی آب مخازن سدهای کشور ۴ درصد کاهش یافت
چهارشنبه ۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب: 349616
 
میزان موجودی آب مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه۹۸) تا پایان خردادماه به ۳۸ میلیارد و ۴۴ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال چهار درصد کاهش داشته است.
میزان ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان خردادماه ۵۰ میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب بود که نسبت به دوره مشابه پارسال که ۸۱ میلیارد و ۷۹ میلیون متر مکعب ورودی داشت ۳۹ درصد کاهش دارد.

امسال و تا پایان خردادماه ۴۰ میلیارد و ۲۷ میلیون متر مکعب آب از سدها خارج شده که نسبت به مدت مشابه پارسال که ۶۱ میلیارد و ۶۵ میلیون متر مکعب بود ۳۵ درصد کاهش یافته است.

ظرفیت کل مخازن سدهای کشور ۵۰ میلیارد و ۵۰۰  میلیون متر مکعب است که درصد پرشدگی آنها به ۷۶ درصد رسیده در حالی که پارسال این عدد ۸۰ درصد بود.

مجموع سدهای کشور براساس آخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران ۱۹۳ سد است که درصد پرشدگی ۶۸ سد بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اعلام شده است.

۵۳ سد نیز بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پرشدگی دارند و ۳۷ سد نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پرشدگی را نشان می د