امتیاز مثبت
۰
نارضايتي مردم از خودپرداز هاي بانك شهر + سند
دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۱
کد مطلب: 301348
 
خرابي دستگاه هاي خودپرداز بانک ها درحد چند دقيقه در روز امري طبيعي است ، ولي وقتي دستگاه خودپردازي به صورت دائم خراب است مردم را شاکي و ناراحت مي كند.
شما نیوز:به عنوان مثال كاربراني كه به دستگاه خود پرداز بانک شهر كه در يك مجتمع درماني تخصصي در شهرك غرب تهران قرار دادشته است مراجعه مي كنند در بيشتر اوقات با خرابي اين دستگاه روبه رو مي شوند. برخي اوقات نيز خودپرداز خراب نيست اما از دادن پول به مشتريان خودداري مي کنند و علت آن نقص فني اعلام مي شود.

 "دستگاه قابل استفاده نيست"، "دستگاه بدليل نقص فني قابل استفاده نيست "،"دستگاه داراي اسکناس نيست " از جمله عباراتي است که بر صفحه خودپرداز بانک شهر نقش مي بندد و موجب سردرگمي و عصبانيت مشتريان مي شود. موضوع وقتي بغرنج مي شود که دستگاه خودپرداز سالم است امايا کارت مشتري را پس نمي دهد و يا پس از معطلي فراوان خبر از نقص فني دستگاه مي دهد.

وقتي به مديريت اين مجموعه مراجعه مي كنيم مي بينيم كه وي نيز دل پري از اين دستگاه دارد و بيان مي دارد: اينجا يك مركز درماني است و بيماراني كه اينجا مراجعه مي كنند نياز به آرامش دارند ولي اين خود پرداز آرامش بيماران و اين مركز را بهم ريخته است.البته بيماران حق دارند و كه ضعف بزرگ عدم ارائه خدمات مطلوب توسط خود پرداز بانك شهر را از چشم اين مجموعه مي بينند ولي ما هم كاري از دستمان بر نمي آيد و بارها با مجموعه بانك شهر مكاتبه كرده ايم ولي هيچ تاثيري نداشته است.

مسئول اين مركز تخصصي درماني بيان داشت: پيگير هستيم تا با بردن اين دستگاه از اين مركز و جايگزين شدن دستگاه خود پرداز بانك ديگري ، آرامش به مركز و بيماران باز گردد.

به گزارش شمانيوز ، قبل از انتشار اين گزارش مطلع شديم كه دستگاه خودپرداز بانك شهر از اين مركز جمع شده است.