امتیاز مثبت
۱
انتخابات توفان زده
مهدی مطهرنیا
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۰۸
کد مطلب: 82827
 
انتخابات توفان زده
 
توفان سندی که پيش‌بيني مي‌شد ایالات شرقی آمريكا را تحت تاثیر خود قرار دهد، از یک‌شنبه گذشته آغاز شد. آثار تخریبی این توفان در دو روز گذشته بیش از پیش به چشم مي‌خورد. به طوری که این توفان نه تنها خسارات مالی و جانی زیادی داشته، بلکه باعث تعطیلی مراکز مهم اداری و تجاری همچون بازار بورس وال استریت، سازمان ملل متحد و لغو بسیاری از پروازها شده است.

همچنین انتخابات ایالات متحده آمريكا و برنامه و سفرهای تبلیغاتی دو کاندیدای انتخاباتی ایالت متحده آمريكا نیز تحت تاثیر توفان قرار گرفته است. بنابر این به لحاظ تحلیل نظری تاثیر این توفان برانتخابات باید گفت: ما در دنیایی زندگی مي‌كنيم که اثر پروانه‌اي به عنوان یک تئوری حاکم بر آن رفتارهای سیاسی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار مي‌دهد. این بدان معناست که پدیده های کوچک مي‌توانند تاثیرات بزرگی در محيط‌هاي متفاوت از خود به جای بگذارند.

بر اساس این نظریه که به تئوری آشوب درروابط بين‌الملل مشهور است، باید گفت: که وقوع وقایع طبیعی با وجود طبیعی بودن آنها و ادراکات عمومی در باب غیرمترقبه بودن آنها بیان کننده این منطق نیست که این پیامدهای طبیعی، تاثیری بر جریانات سیاسی، اجتماعی نداشته باشند. براساس مطالب فوق الذکر باید بپذیریم توفان سندی در آمريكا به عنوان یک واقعیت طبیعی مي‌تواند تاثیرات زیادی را در حوزه سیاسی، اجتماعی بگذارد و نوع این تاثیر باز مي‌گردد به شيوه مدیریت پيامدهاي ناشی از این توفان. در واقع این پدیده برای هر دو کاندیداي رياست‌جمهوري در آمريكا مي‌تواند هم به صورت فرصت و هم به صورت تهدید محسوب شود.

آنچه رویکرد فرصت‌گونه و تهدید‌گونه به این پدیده طبیعی مي‌دهد، چیزی نیست جز نحوه مدیریت آن توسط کاندیداها و کمپین‌های انتخاباتی آنها به نفع خویش. اوبامایی که به عنوان رئيس‌جمهوري ایالات متحده آمريكا و فرمانده کل قوا در کاخ سفید مستقر است، مي‌تواند در پرتو مدیریت عملیاتی موجود خود در مسیر جلوگیری از پیامدهای قابل‌کنترل توفان سندی وارد عمل شده یا با ایجاد یک تیم مدیریت بحران، بحران ناشی از این توفا ن را به گونه ای مدیریت کند، که قدرت فرماندهی او را جهت پایین آوردن هزينه‌هاي پيامدهاي ناشی از بروز این توفان را به رخ بکشد و به این ترتیب در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري ۶ نوامبر به رای‌دهندگان آمريكا این پیام را منتقل کند که اوباما فردی توانمند در اداره جامعه آمريكا از میان توفان‌های سهمگینی همچون سندی است.

در عین حال او مي‌تواند کاستی‌های موجود مد نظر کاندیدای رقیب و بزرگنمایی‌های کمپین رامنی جهت زیر سوال بردن اقدامات اوباما را، در فضای ناشی از این توفان از متن نگرش افکار عمومی به حاشیه براند. بنابراين از یکسو توفان سندی هم در صورت مدیریت درست اوباما جهت کاهش هزينه‌هاي ناشی ازاثرات مخرب این توفان و هم ازجهت به حاشیه بردن انتقادات احتمالی نسبت به اوباما و حزبش به نفع او تمام شود.

این در حالی است که، در صورت نبود مدیریت صحیح در برخورد با بحران‌های ناشی ازتوفان سندی ازسوی اوباما و تیم انتخاباتی‌اش، باعث مي‌شود، حزب رقیب وی میت رامنی و جمهوري‌خواهان دست‌آویزي عینی در آستانه انتخابات ۶نوامبر، برای زیرسوال بردن قدرت رهبری اوباما به‌ دست آورند. از این منظر برای اوباما و تیم انتخاباتی‌اش این توفان به عنوان یک تهدید محسوب مي‌شود و برای حزب جمهوري‌خواه و رامنی به عنوان یک فرصت تلقی مي‌شود. فرصتی برای رامنی و تیم انتخاباتی او برای به زیر سوال کشیدن قدرت مدیریت و رهبری اوباما.

در مجموع باید گفت: در صورت مدیریت صحیح بحران کنونی توسط اوباما و انتقال قدرت رهبری وی به افکار عمومی در وضعیت فعلی، مي‌توان گفت توفان سندی مي‌تواند برای اوباما و تیم انتخاباتی او یک وضعیت فرصت‌ساز باشد. در این صورت اوباما نه تنها مي‌تواند قدرت مدیریتی خود را به رخ بکشد، بلکه از این جهت که وی رئيس‌جمهور کاخ نشین آمريكاست و در این صورت امکان بیشترین نقدها بر عملکرد او فراهم است، بنابر این مدیریت صحیح این بحران مي‌تواند انتقادات تیم رقیب وی و میت رامنی را در گرد و خاک ناشی از این توفان کاهش دهد.

در حالی که رامنی تنها زمانی مي‌تواند از این توفان به صورت یک فرصت استفاده کند که اوباما و تیم اجرایی‌اش در کاخ سفید در مدیریت این بحران سربلند بیرون نیایند.