امتیاز مثبت
۰
نرخ بیکاری پس از 6 سال تک رقمی شد
جزئیات گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت بیکاری
جمعه ۱۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب: 261578
 
مرکز آمار ایران با انتشار جزئیاتی از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال جاری اعلام کرد: نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر کشور در فصل تابستان 9.5 درصد و تعداد بیکاران نیز 2 میلیون و 257 هزار و 194 نفر شد.بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش 1.9 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در تابستان سال گذشته و افزایش یک دهم درصدی آن نسبت به بهار امسال است.
جزئیات گزارش جدید مرکز آمار از وضعیت بیکاری
 
اقتصاد ایران آنلاین: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد 37.2 درصد جمعیت در سن کار از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.
 
همچنین این نتایج نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
 
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش 1.9 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در تابستان سال گذشته و افزایش یک دهم درصدی آن نسبت به بهار امسال است.
 
نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می دهد که 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
 
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 8.6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
 
اشتغال در بخش های عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با 47.4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و بخش های صنعت با 33.6 و کشاورزی با 19 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.
 
بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 22.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
 
همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته یک درصد و نسبت به فصل قبل 1.9 درصد کاهش یافته است.
 
براساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 20.2 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 9 دهم درصد و نسبت به فصل قبل 2 درصد کاهش پیدا کرده است.
 
سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد که 40.2 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.