امتیاز مثبت
۰
بانک مرکزی:
تورم تولیدکننده ۱۰.۸ درصد شد
شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴۹
کد مطلب: 333524
 
تورم تولیدکننده ۱۰.۸ درصد شد
 
تورم تولید کننده در پایان فروردین ماه به با ۰.۳ درصد افزایش ۱۰.۸ درصد محاسبه شد.

 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 در فرودین ماه 1397 به عدد 266.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش داشته است.

 
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1396 به‌میزان 10.8 درصد افزایش یافته است.

 
این شاخص در فروردین ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 12.7 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

 
در فروردین ماه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 0.1 درصد کاهش و نرخ تورم تولیدکننده 0.3 درصد رشد داشته است.