امتیاز مثبت
۰
شعب بانک ها شيفت بندي مي شوند
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۲۵
کد مطلب: 110360
 
ر اين دو روز شعب مرکزي باز و ساير شعب بانک ها به صورت کشيک اقدام به خدمت رساني به مردم مي کنند که متعاقبا اسامي و ساعت کار شعب بانک ها تا ساعتي ديگر روي سايت بانک ها قرار مي گيرد.
 به علت دو روز تعطيلي شهر تهران به خاطر آلودگي هوا بانک ها نيز ساعت کارشان به صورت کشيک درآمده که متعاقبا اعلام مي شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا غفوري رئيس کميسيون شوراي عالي بانک ها گفت: در اين دو روز شعب مرکزي باز و ساير شعب بانک ها به صورت کشيک اقدام به خدمت رساني به مردم مي کنند که متعاقبا اسامي و ساعت کار شعب بانک ها تا ساعتي ديگر روي سايت بانک ها قرار مي گيرد.