امتیاز مثبت
۰
جدول/
تعرفه های "رایتل" کاهش یافت/ اعلام قیمت های جدید
دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۳
کد مطلب: 242102
 
تعرفه جدید مکالمه و اینترنت رایتل اعلام شد. تعرفه‌های جدید برای تماس داخل شبکه 10 درصد و برای تماس خارج شبکه حداکثر 5 درصد کاهش یافته است و قیمت اینترنت نیز تنها برای استفاده آزاد هنگام رومینگ ملی کاهش یافته است. همچنین برای مشترکان اعتباری، مکالمه درون شبکه از دقیقه‌ای 695 ریال به 620 ریال و مکالمه برون شبکه از 895 ریال به 852 ریال کاهش یافته است.
تعرفه های "رایتل" کاهش یافت/ اعلام قیمت های جدید
 
اقتصاد ایران آنلاین: خفیف جدید رایتل شامل مکالمه درون شبکه‌ای، برون شبکه‌ای و همچنین اینترنت است. تعرفه‌ها از اول تیر ماه اعمال شده‌اند.

 
از این پس برای مشترکان دایمی تعرفه مکالمه درون شبکه‌ از 555 ریال به 499 ریال کاهش یافته و مکالمه برون شبکه 625 ریال ثابت مانده است. به این ترتیب تعرفه مکالمه درون شبکه دایمی 10 درصد کاهش یافته است.

 
همچنین برای مشترکان اعتباری، مکالمه درون شبکه از دقیقه‌ای 695 ریال به 620 ریال و مکالمه برون شبکه از 895 ریال به 852 ریال کاهش یافته است. به این ترتیب تعرفه مکالمه درون شبکه اعتباری 10 درصد و برون شبکه 5 درصد کاهش یافته است.

 
همچنین استفاده مشترکین رایتل از سرویس اینترنت تنها در مناطق رومینگ ملی، با تعرفه آزاد و با قیمت 0.35 ریال به ازای هر کیلوبایت امکان پذیر است؛ پیش از این تعرفه اینترنت رایتل  0.5 ریال به ازای هر کیلوبایت بود و با تعرفه جدید 30 درصد کاهش یافته است.

 
جدول قیمت‌های جدید و قدیم به شرح زیر است:


وع تعرفه قدیم (ریال) تعرفه جدید (ریال) درصد تغییر مکالمه داخل شبکه دایمی 555 499 10 درصد کاهش مکالمه برون شبکه دایمی 625 625 بدون تغییر مکالمه داخل شبکه اعتباری 695 620 10 درصد کاهش مکالمه برون شبکه اعتباری 895 852 5 درصد کاهش اینترنت (دایمی و اعتباری) 0.5 0.35 30درصد کاهش. تنها برای مصرف آزاد هنگام رومینگ ملی - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401001048#sthash.A31ZoE7F.dpuf
وع تعرفه قدیم (ریال) تعرفه جدید (ریال) درصد تغییر مکالمه داخل شبکه دایمی 555 499 10 درصد کاهش مکالمه برون شبکه دایمی 625 625 بدون تغییر مکالمه داخل شبکه اعتباری 695 620 10 درصد کاهش مکالمه برون شبکه اعتباری 895 852 5 درصد کاهش اینترنت (دایمی و اعتباری) 0.5 0.35 30درصد کاهش. تنها برای مصرف آزاد هنگام رومینگ ملی - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930401001048#sthash.A31ZoE7F.dpuf
نوع تعرفه قدیم (ریال) تعرفه جدید (ریال) درصد تغییر
مکالمه داخل شبکه دایمی 555 499 10 درصد کاهش
مکالمه برون شبکه دایمی 625 625 بدون تغییر
مکالمه داخل شبکه اعتباری 695 620 10 درصد کاهش
مکالمه برون شبکه اعتباری 895 852 5 درصد کاهش
اینترنت (دایمی و اعتباری) 0.5 0.35 30درصد کاهش. تنها برای مصرف آزاد هنگام رومینگ ملی