امتیاز مثبت
۰
بالاترین نرخ وابستگی به نفت در کدام سال اتفاق افتاد؟
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۵
کد مطلب: 298804
 
بررسی وضعیت بودجه کشور از سال 1384 تا پایان سال 1394 نشان می دهد در 10 سال گذشته بالاترین نرخ وابستگی به نفت در سال های 1385 و 1387 اتفاق افتاده است .

 وابستگي بودجه به نفت در 10 سال گذشته نصف شده است .
 به گزارش خبرآنلاين بررسي ها نشان مي دهد حجم وابستگي بودجه ايران به نفت از 68.3 درصد در سال 1384 به حدود سال 31.5 درصد در سال 1394 كاهش يافته است .

پيش بيني ها حكايت از آن دارد كه روند كاهشي وابستگي نفت به بودجه در سال آينده نيز تداوم خواهد يافت و اهداف تعيين شده در بخشنامه بودجه سال آينده نشان مي دهد در صورت تحقق اهداف اين رقم به 30 درصد خواهد رسيد .

 بر اساس بررسي هاي صورت گرفته در مركز پژوهشهاي مجلس ، دولت پيشين ، يكي از بالاترين نرخ‌هاي وابستگي به نفت را در ايران تجربه كرده و از نظر بعضي از اقتصاددانان نفتي ترين دولت تاريخ ايران لقب گرفته است . درآمدهاي بالاي نفت در دوران تصدي اين دولت سبب شد ، حجم وابستگي بودجه به نفت رشدي قابل توجه را تجربه كند . هر چند در اين سال ها دولت ملكف بود نسبت به واريز مازاد درآمد ارزي به حساب ذخيره ارزي و سپس واريز بخشي از درآمد نفت به صندوق توسعه ملي براي ايجاد ذخيره ارزي مقبول اقدام كند اما در عمل برداشت هاي مكرر مانع از تحقق اين هدف شد . احمد توكلي نماينده اصولگراي مجلس پيش از اين از واژه "جارو كردن" براي نشان دادن شيوه برخورد دولت دهم با صندوق توسعه ملي استفاده نمود و اعلام كرد: ذخيره ارزي جارو شده است .

 برآوردها حكايت از آن دارد در شرايطي كه دولت احمدي نژاد با بودجه اي كه 43.3 درصد آن به نفت وابستگي داشت در نهاد رياست جمهوري مستقر شد، با اتخاذ سياست هايي حجم وابستگي را حتي تا 69 درصد نيز بالا برد .

 كاهش وابستگي بودجه به نفت در تمام سال‌هاي گذشته در دستور كار مسئولان قرار داشته است. در حالي كه خاتمي اولين دوره رياست جمهوري اش را با وابستگي 68 درصدي بودجه به نفت به پايان برد در دومين دور رياست جمهوري توانست وابستگي بودجه به نفت را با كاهشي 25 درصدي روبرو كند اما در اولين سال فعاليت دولت عدالت محور حجم وابستگي بودجه به نفت مجددا رشدي 25 درصدي را تجربه كرد تا دستاوردهاي چهار ساله از ميان برود . تشديد تحريم ها از سال 1390 به بعد سبب شد سهم نفت در بودجه به محدوده 50 درصدي برسد .

محمدباقر نوبخت كاهش وابستگي بودجه به نفت در سال هاي اخير را نه از روي اختيار كه جبر و اضطرار ناشي از كاهش توامان صادرات و قيمت نفت مي‌داند اما مي‌گويد دولت قصد دارد كاهش وابستگي به نفت را حتي در دوره رونق نفتي نيز ادامه دهد .

 بررسي وضعيت بودجه كشور از سال 1384 تا پايان سال 1394 نشان مي دهد در 10 سال گذشته بالاترين نرخ وابستگي به نفت در سال هاي 1385 و 1387 اتفاق افتاده است . در اين سال‌ها بيش از 69 درصد بودجه از نفت تامين شده است . جدول زير وضعيت وابستگي بودجه به نفت در 10 سال گذشته را نشان مي دهد

 سال

حداقل درصد وابستگي بودجه به نفت

1384

68.3

1385

69.6

1386

61.4

1387

69

1388

56.2

1389

51.8

1390

50.8

1391

50.5

1392

43

1393

40

1394(پيش بيني)

31.5

1395(برآورد)

30

منابع: مركز پژوهشهاي مجلس و گزارش سخنگوي دولت