امتیاز مثبت
۰
مبنای افزایش مزد سال 1397 کارگران 26 میلیون و 700 هزار ریال تعیین شد
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب: 331987
 
مبنای افزایش مزد سال 1397 کارگران 26 میلیون و 700 هزار ریال تعیین شد
 
مبنای افزایش مزد سال 1397 کارگران 26 میلیون و 700 هزار ریال تعیین شد که نسبت به پارسال یک میلیون و 800 هزار ریال افزایش یافت.

 
 در نشست شورای عالی کار که روز گذشته برگزار شد هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر 26 میلیون و 700 هزار ریال تعیین شد.


این میزان در همسنجی با توافق شورای عالی کار، 250 هزار ریال بیشتر شده است.


پیش تر «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفری برای امسال را 26 میلیون و 450 هزار ریال اعلام کرده بود.


در سال های پیشین دستمزد کارگران فقط بر اساس نرخ تورم تعیین می شد اما پارسال در نشست شورای عالی کار تصویب شد برای سال های آتی موضوع سبد معیشت را نیز ملاک تعیین دستمزد قرار دهند.


در نشستی روز گذشته که با عنوان کمیته دستمزد تشکیل شده، تاکنون درباره مبنای سبد هزینه خانوار کارگری توافق شده است.


نرخ تورم در سال 1390 معادل 21.5 درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری 9درصد افزایش یافت.


سال 1391 نرخ تورم به 30.5 درصد و نرخ افزایش دستمزد به 17.9درصد رسید.


سال 1392 نرخ تورم 34.7 درصد بود و دستمزد 25درصد افزایش یافت.


در هر سه سال یاد شده همواره نرخ تورم فزون تر از افزایش حداقل دستمزد کارگری بود.


در دولت یازدهم این موضوع به طور کامل برعکس شد؛ به طوری که نرخ تورم در سال های 1393 تا 1395 به ترتیب 11.9، 15.6 و 6.7 درصد بود اما حداقل دستمزد کارگری در این سال ها به ترتیب 25، 17 و 14 درصد افزایش یافت.


نمایندگان هر سه گروه حاضر در شورای عالی کار (نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان) همه تلاش خود را می کنند که دستمزد 1397 در نشست امشب نهایی شود.


در نشست نوزدهم اسفندماه شورای عالی کار که با 2 هفته تاخیر تشکیل می شد، سبد مواد خوراکی کارگران به روز رسانی شد.


شورای عالی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 را در دست بررسی دارد.


بر اساس ماده ٤١ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود و همچنین سبد هزینه خانوار چهار نفره تعیین می شود.