امتیاز مثبت
۰
دولت هوشمند در ايران و مسيرهاي پيشرو
سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۵
کد مطلب: 19991
 
معصومه بخشی پور- شايد بتوان عبارت «دولت هوشمند» را براي دولت هايي به کار برد که همواره در پي راضي نگاه داشتن مردم خود باشند.
دولت هوشمند در ايران و مسيرهاي پيشرو
 
  اين عبارت با ظهور تکنولوژي هاي هوشمند تعاريف جديدتري هم پيدا کرده که از جمله آن ميتوان به استفاده از ابزارهاي «همراه» مانند موبايل و تبلت با توجه به گسترش روزافزون مشترکان اين تکنولوژي ها براي ارائه خدمات دولتي اشاره کرد؛ خدماتي که فوايد بسياري براي دولتها دربردارد و به طور قطع کاهش هزينه ها و کاهش بوروکراسي و فساد اداري و نيز افزايش سرعت در انجام کارها را شامل ميشود.
زماني تجارت در مهارت افراد خلاصه ميشد و روش هاي حضوري و لمس محصولات تنها روش ممکن براي تجارت بود اما تکنولوژي هاي جديد اين مسير را تغيير داده و با پيشرفت مديا پس از مدت کوتاهي، روشهاي تبليغاتي هم جاي خود را در اين ميان باز کردند و تکنولوژي هاي همراه يکي از ابزارهاي گسترش اين موضوع شد. پس از آن و با پايان قرن بيستم پيشرفت دنياي تکنولوژي سرعت فزاينده تري به خود گرفت و يکي از سريع ترين پيشرفت ها را بازار ابزارهاي موبايل به خود ديد. اهميت سيستم هاي متن باز هم بر بسياري مشخص شد و به اين صورت نرم افزارهاي لازم براي ابزارهاي جديد نيز با همان سرعت پيشرفت کرد. براين اساس گوشي هاي همراه هر روز کاربردهاي جديد پيدا کردند و با شناخت نيازهاي برآورده نشده، امکانات بيشتري در اختيار کاربران قرار گرفت و شاخه جديدي در اين بازار با نام «گوشي هاي هوشمند» شکل گرفت.
پس از آن بود که پيشتازان دنياي تکنولوژي استفاده هاي تازه اي از اين ابزار ارائه کردند و دولت ها نيز از اين پيشرفت ها به عنوان راهي براي رساندن خدمات بهتر و سريعتر به شهروندان بهره گرفتند که در اين راستا مفهوم «دولت موبايل» شکل گرفت تا نيازها و توقعات مردم نيز از دولت ها براي ارائه سرويس هاي گستردهت ر و راحت تر بيشتر شود.
هم اکنون كشورهاي پيشرفته از زيرساخت هاي ارتباطي سيمي و بي سيم خود استفاده هاي زيادي را براي ارائه خدمات دولت از طريق موبايل به کار گرفته اند درحاليكه كشورهاي در حال توسعه نيز تا به حال به اين حوزه توجه كمتري داشته اند، فنآوري هاي بي سيم را به دليل نياز به هزينه و زمان كمتر و قابليت هاي كاربردي وسيع تر نسبت به فنآوري هاي سيمي، فرصت خوبي براي توسعه ارتباطات و جبران بخش مهمي از عقب ماندگي هاي خود در حوزه ارائه خدمات الکترونيک ميدادند.
در کشور ما نيز هر از گاهي صحبت از هوشمندسازي دولت و دولت الکترونيک ميشود و سندهاي راهبردي بسياري نيز در اين زمينه ها تدوين شده که از جمله آن ميتوان به سند جامع دولت الکترونيک اشاره کرد اما براي کاربردي شدن اين اسناد راهبردي و با توجه به حرکت کشورهاي مختلف دنيا در به کارگيري تلفن همراه و جا نماندن از ديگر کشورها، ايران نيز بايد در مسير «دولت همراه» که امروزه جايگزين «دولت الکترونيک» شده است، حرکت کند و به طور قطع با گسترش ابزارهاي همراه ديگر «دولت الکترونيک» کاربردي نخواهد بود.
روزنامه نگار