امتیاز مثبت
۰
ارز همراه مسافر تا سقف 5هزار یورو برای مرزهای هوایی و 2هزار یورو برای سایر مرزها تعیین شد
شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۶
کد مطلب: 333813
 
خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر مجموعا تا سقف ۵٠٠٠ یورو از مرزهای هوایی و تا سقف٢٠٠٠ یورو از سایر مرزها مجاز است.