امتیاز مثبت
۰
تفاوت گرانی و گران‌فروشی و نقش دولت
دکتر امیر دبیری مهر
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 219578
 

پرسش اصلی این نوشتار این است که مسئولیت گرانی و گران فروشی و تعیین قیمت ها و نابسامانی های موجود در این عرصه از منظر سیاستگذاری عمومی با کیست؟ قبل از هر چیز باید تاکید کنم از نظر مفهومی بین گرانی و گران فروشی تفاوت وجود دارد این تفاوت ها عبارتند از: 

1 گرانی از نظر اقتصادی نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت هاست که وقتی در سطح کالاها فراگیر می شود ازآن بعنوان تورم یاد می کنند اما گران فروشی یعنی زیاده خواهی تولیدکننده، واسطه یا فروشنده از سود بیشتر از سود معقول هر کالا. 

2 گرانی مقصر فردی و شخصی ندارد بلکه نتیجه یک سری اقدامات و تصمیمات نامناسب اقتصادی است که در سطح ساختار تصمیم گیری اقتصادی و مالی رخ می دهد اما گران فروشی در هر کالایی به طور مشخص مقصر فردی و شخصی و شرکتی دارد و می توان مصداق گران فروش را تعیین کرد.
3 گرانی یک شبه ایجاد نمی شود و یک شبه هم رفع نمی گردد، اما گران فروشی به سرعت واقع شده و می توان با آن هم به سرعت برخورد قانونی کرد. 

4 گرانی یک وضعیت ناگزیر اقتصادی است اما گران فروشی یک قانون شکنی، رذیلت اخلاقی و معصیت شرعی است که می تواند موجب تهدید امنیت کشور نیز شود. 

بعد از این دسته بندی معقول از تفاوت های گرانی و گران فروشی باید گفت آنچه که امروز به عنوان تورم در کشور وجود دارد شامل دو بخش است یکی گرانی که به دلایل گوناگون مانند وجود 500هزار میلیاردتومان نقدینگی، رشد اقتصادی منفی و تحریم های خارجی و... رخداده و تا اندازه ای طبیعی و اجتناب ناپذیر است و مردم نیز باید با درک و تحلیل آن در کوتاه مدت منتظر رفع کامل آن نباشند اما آن چیزی که موجب تحمل ناپذیری تورم می شود گران فروشی است که در این امر غیراخلاقی و غیرقانونی و غیرشرعی سه دسته و گروه نقش دارند که عبارتند از: 

1 نهادهای و دستگاه های ناکارآمد و ضعیف دولتی و حاکمیتی که در این بخش در حالتی خوشبینانه نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند و در حالتی بدبینانه نمی خواهند. 

2 برخی تولیدکنندگان سودجو و زیاده خواه که با سوءاستفاده از گرانی های معقول و طبیعی دست به گران فروشی می زنند و فشارموجود بر دوش اقشار ضعیف را مضاعف می سازند. 

3 برخی مصرف کنندگان منفعل و بی تفاوت که در برابر دولت و تولیدکنندگان سود جو هیچ واکنش