امتیاز مثبت
۰
شرایط شماره گذاری اسکانیا اعلام شد
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۵
کد مطلب: 277330
 
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: اسکانیا در صورت رعایت مقررات و فراهم کردن تجهیزات و لوازم ضروری و تایید از سوی سازمان استاندارد و راهنمایی و رانندگی کشور می تواند شماره گذاری کند.
 خانه ملت: رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، گفت: اسکانیا در صورت رعایت مقررات و فراهم کردن تجهیزات و لوازم ضروری و تایید از سوی سازمان استاندارد و راهنمایی و رانندگی کشور می تواند شماره گذاری کند.

 
محمدعلی پورمختار با اشاره به ارسال نامه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس به سردار مؤمنی رئیس پلیس راهور کشور درباره وضعیت شماره گذاری خودروهای اسکانیا، گفت: کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قانون و مقررات مشخص شده مجهز باشند و در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری خودداری می کند.

 
وی ادامه داد: بنابراین اسکانیا در صورت رعایت مقررات و فراهم کردن تجهیزات و لوازم ضروری  و سپس تایید از سوی سازمان استاندارد و راهنمایی و رانندگی کل کشور می تواند شماره گذاری کند.

 
در نامه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس آمده است:

 
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده مرتبط با پرونده عدم شماره‌گذاری خودروهای شرکت عقاب‌افشان (اسکانیا) و صراحت تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 که اشعار می‌دارد کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قانون و مقررات مشخص شده مجهز باشند و در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری خودداری می‌نماید و براساس مصوبه هیأت دولت که الزامات قانونی را معین کرده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به تأییدیه محیط زیست در خصوص تولیدات شرکت عقاب افشان، عدم شماره‌گذاری محصولات این شرکت توسط پلیس راهور غیرقانونی است.

 
ضمن اینکه آن فرماندهی در پاسخ به نامه کمیسیون اصل 90 مبنی بر تجهیزات اتوبوس‌ها که باید به آن مجهز باشند به هیچ موردی اشاره نکرده و مواردی اعلام داشته که تشخیص آن طبق قانون در محدوده اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران است.

 
لازم به ذکر است چنانچه از نظر پلیس راهور مواردی از استانداردهای تعیین‌شده نیاز به تغییر دارد، طبق بند یک ماده 4 فصل 3 آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی ضرورت دارد این موارد در کمیسیون ایمنی راه‌ها توسط پلیس ارائه و به تصویب کمیسیون مذکور برسد تا استاندارد رعایت آنها را به خودروساز الزام و از وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت آنها را مطالبه کند.

 
بنابر مصوبه 8 بهمن‌ ماه 92 پلیس راهور پس از تأییدیه محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص خودروهای داخلی و رعایت شرایط ورود خودرو در خصوص خودروهای خارجی مکلف به شماره‌گذاری آنها است.