۳
 
امتیاز مثبت
۱
نگاهی به بدعت های جدید بیمه ای
تامین اجتماعی به کجا می رود؟
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۱
کد مطلب: 245416
 
وقتی از درون سازمانی که باید مدافع منافع بیمه گزاران باشد بخشنامه ای در می آید که باعث مغبونیت بیمه گزار می شود وبیمه گزار چاره ای جز پذیرش این وضعیت ندارد، چون بیمه تامین اجتماعی در کشور ما انحصارا در اختیار یک سازمان است، آیا می توان باز هم تامین اجتماعی را یک سازمان چند جانبه گرا دانست؟
تامین اجتماعی به کجا می رود؟
 
اقتصادایران آنلاین-مسعودمجاوری:ابتدامی خواستم عنوان زنگ ها به صدادر می آیند رابرای این یادداشت انتخاب کنم اما دیدم اصل موضوع بر سر بحران مصارف ومنابع در سازمان تامین اجتماعی است.
درواقع دو خبر مرا به صرافت نوشتن این یادداشت انداخت اولین خبر مربوط به بخشنامه حذف اضافه کار وپاداش از مبنای محاسبه کسورات حق بیمه است و دومین خبر درباره پیشی گرفتن مصارف از منابع سازمان تامین اجتماعی در استان مازندران ودیون هزاروچهارصدوچهل میلیارد تومانی این سازمان در استان است.
رقمی که شاید از کل اعتبارات جاری وعمرانی آن استان هم بیشتر باشد!! براستی سازمان تامین اجتماعی به کجا می رود؟
ظاهرا با روی کار آمدن مدیریت جدید تکانه های مثبتی در این سازمان اتفاق افتاده اما آیا می توان مبنای محاسبه نمره عملکرد مدیریت سازمان در دوره جدیدرا براساس قیاس با مدیریت قبلی محاسبه کرد؟وقتی از درون سازمانی که باید مدافع منافع بیمه گزاران باشد بخشنامه ای در می آید که باعث مغبونیت بیمه گزار می شود وبیمه گزار چاره ای جز پذیرش این وضعیت ندارد، چون بیمه تامین اجتماعی در کشور ما انحصارا در اختیار یک سازمان است، آیا می توان باز هم تامین اجتماعی را یک سازمان چند جانبه گرا دانست؟

بخشنامه مزبوربه معنای کار بیشتر ودریافت مضاعف در دوره اشتغال ودریافت حقوق بازنشستگی ومستمری بازماندگی برمبنای حداقل پرداخت حقوق است .یعنی زحمت سی ساله بیمه گزاران برای تامین آتیه خود وعائله شان بی بهره گی برایشان به ارمغان خواهد آورد .

شاید یکی ازدلایل صدور این بخشنامه (عذربدتر از گناه) مربوط به مدیریت هزینه ها وپایدار کردن درآمدها باشد اگر اینطور است آیا اساسنامه سازمان نباید تغییر کند؟قرار است این سازمان "تامین"اجتماعی را عهده دار باشد نه اینکه صرفا به فکر متعادل کردن منابع ومصارفش باشد که البته راه رسیدن به این تعادل عبور از منافع بیمه گزاران وتضییع حقوق آنها نیست.
 
 
 


ذوالفقار
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۱۶:۲۴:۴۵
باسلام اینجانب باشنیدن خبرحذف اضافه کارازبازنشستگی شوکه شدم جطوروبرچه اساسی سالهاست ازحقوق اینجانب بیمه کسرمیشودوحال که درآستانه بازنشستگی هستم این خبرباورکنم. (25237)
 
۱۳۹۳-۰۵-۰۱ ۲۳:۰۷:۰۰
هنگامی که متولیدن دهه شصت به سن بازنشستگی برسند سازمان تامین اجتماعی دچار مشکلات بیشتری خواهد شد
و توان پرداخت مطالبات این نسل را نخواهد داشت.
خدا صبر بده (25240)
 
عباس
۱۳۹۳-۰۵-۰۲ ۰۰:۱۵:۳۶
اگر دقیق بررسی شود سازمان تأمین اجتماعی ظلم های زیدی به قشر ضعیف جامعه و کارگران کرده است و عده ی زیادی از خانواده ها را به خاک سیاه نشانده است . حیف که اراده ی قوی برای شناسایی و رفع این ظلم ها وجود ندارد . (25243)