امتیاز مثبت
۰
بخش کشاورزی استان کردستان به شدت نیازمند توسعه سرمایه گذاری / چشم پوشی از ظرفیت های کردستان ضربه زدن به منافع ملی است
چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۴
کد مطلب: 333715
 
خش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های اقتصادی باید به صورت جدی مورد حمایت و سرمایه گذاری قرار بگیرد. «تامین امنیت غذایی» یکی از محورهای مورد تاکید در سیاست های اقتصاد مقاومتی است و این مهم جز با توسعه کشاورزی امکان پذیر نیست. استان کردستان کردستان می تواند یکی از بازیگران اساسی در این زمینه باشد.
بخش کشاورزی استان کردستان به شدت نیازمند توسعه سرمایه گذاری / چشم پوشی از ظرفیت های کردستان ضربه زدن به منافع ملی است
 
به گزارش کرد پرس، بر اساس شاخص های مختلف یکی از ظرفیت های مهم استان کردستان در مسیر توسعه استان و افزایش نفش آن در اقتصاد ملی، توسعه بخش کشاورزی است. بالا بودن میانگین بارش نسبت به میانگین کشوری، خاک حاصلخیز و مناسب، شکل گیری اقتصاد کشاورزی در استان از دیر باز، کیفیت بسیار بالای محصولات تولیدی کشاورزی، دسترسی به بازارهای صادراتی، فراهم شدن زمینه های سرمایه پذیری و ... نشان دهنده آمادگی این بخش در استان کردستان برای جهش توسعه ای است و در این راه یک مشکل کلان را اگر بخواهیم نام ببریم، شکل نگرفتن نهادهای مالی سرمایه گذاری برای توسعه این بخش در استان است. کشاورزی کردستان از هر نظر آماده یک جهش مهم اقتصادی است و فقط سرمایه می خواهد. با توجه به شرایط کشور و همچنین ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بی توجهی به این پتانسیل ها ضربه زدن شدید به منافع و مصالح ملی است و این مسئله باید مورد توجه مسئولان و تصمیم سازان استانی و کشوری قرار بگیرد.
 
کردستان  می تواند قطب تامین امنیت غذایی کشور باشد
 وجود منابع آب و خاک کافی، بارندگی مناسب، ۹۰۰ هزار هکتار مرتع درجه یک و دو، منابع ژنتبک دامی،  تعداد بالای دام گاوی از جمله مهمترین مزیت های بخش کشاورزی کردستان است. با وجود اینکه تنها 10 درصد اراضی کشاورزی استان کردستان آبی است، رتبه چهارم تولید گندم کشور را دارا است و 10 درصد گندم تولیدی کشور حاصل دست رنج کشاورزان استان کردستان است که در فقر شدید امکانات هم به سر می برند.