با پرداخت وام بانکی به چک برگشتی‌ها موافقید؟
بله
% ۳۶.۴
خیر
% ۶۳.۶
جمع کل: ۷۴۳ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر