به نظر شما، بانک مرکزی نرخ دلار را عمدا گران کرده است؟
بله
% ۸۶.۳
خیر
% ۱۳.۷
جمع کل: ۳۸۶ رأی
 

از عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن رضایت دارید؟
بله
خیر