نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۰

ثبت ، تغییرات ، پلمپ

ثبت ، تغییرات ، پلمپ , سریعترین زمان ممکن،هزینه مناسب , « بدون حضور شما » 09126486408 ـ 44951512

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۰

ثبت شرکت و تغییرات

ثبت برند , ثبت شرکت و تغییرات 09121347791 - 88307572

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۰

تمدید رتبه و اخذ رتبه تمامی رشته ها

تمدید رتبه و اخذ رتبه تمامی رشته ها , درکوتاهترین زمان ممکن 09100656002_88056387

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۰

ثبت انواع شرکت و تعاونی

ثبت انواع شرکت و تعاونی , ثبت در مناطق آزاد ، پلمپ , تغییرات وکداقتصادی و اخذرتبه , کوتاهترین زمان ممکن 09190020207 - 77683200

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۰

انجام کلیه امور ثبتی،تغییرات،کد

انجام کلیه امور ثبتی،تغییرات،کد , اقتصادی رتبه بندی اخذکارت بازرگانی 09127076134 زماني 72 و 66122970

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۰

ثبت شرکت

« ثبت شرکت » , رتبه بندی ، طرح توجیهی , اخذکارت بازرگانی ، کداقتصادی , اسم وعلائم تجاری ، تغییرات , 09122498058 (خط ويژه) 88562596

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰

ثبت نارمک , ثبت شرکت

ثبت نارمک , ثبت شرکت ، تغییرات ، علائم , تجاری ، اخذکارت بازرگانی ، الهام پور 77809245 ـ 77809372

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۰

هزینه مناسب دستمزدآخر

هزینه مناسب دستمزدآخر , حتی بدون حضورشمادرمحل , انواع ثبت کلیه تغییرات پلمپ , نام وعلائم تجاری کداقتصادی , ارزش افزوده (اخذ کارت بازرگانی) خانم درخشان 09199241507 - 88175868 ـ 22890428

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۰

ثبت تخصصی برند

ثبت تخصصی برند ، مجوز , طرح توجیحی ، رتبه بندی 09190020207 مسيحا 77683200

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۰

ثبت و رتبه بندی خرید و فروش شرکت ها و برند

درسریعترین زمان ممکن , ثبت و رتبه بندی خرید و فروش شرکت ها و برند , , دستمزد آخر کار 09190309041 ـ 66439659

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۲۰

برند غذایی و آرایشی

برند غذایی و آرایشی , , 09121590869 و 22382385

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۰

انجام کلیه امورثبتی

انجام کلیه امورثبتی , ثبت تغییرات اخذ کارت بازرگانی , رتبه بندی با قیمت مناسب 5 و 77187724

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۰

کلیه امورثبتی درمحل

کلیه امورثبتی درمحل , کمترزمان ممکن ودستمزدآخر , ثبت انواع تغییرات پلمپ دفاتر , رتبه بندی تخصصی ، کداقتصادی , ارزش افزوده ، اخذکارت بازرگانی خانم راد 09195720084 - 55741078 ـ 88175767

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۰

ثبت شرکت رتبه بندی

ثبت شرکت رتبه بندی , ثبت صورتجلسات , کد اقتصادی امورمالیاتی , اخذکارت بازرگانی، علائم تجاری 09122009730 3 ـ 44266861

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۰

ثبت ، تغییرات ، پلمپ

ثبت ، تغییرات ، پلمپ , سریعترین زمان ممکن،هزینه مناسب , « بدون حضور شما » 09126486408 ـ 44951512

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۰

تمدید رتبه و اخذ رتبه تمامی رشته ها

تمدید رتبه و اخذ رتبه تمامی رشته ها , درکوتاهترین زمان ممکن 09100656002_88056387

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۰

ثبت شرکتهای تعاونی

ثبت شرکتهای تعاونی , با مجوز وزارت تعاون , مستقیم توسط کارشناس تعاون , ثبت شرکت - پلمپ دفاتر- رتبه , تغییرات تعاونی وکداقتصادی وتراز 09122763145 - 33349248

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۰

ثبت انواع شرکت و تعاونی

ثبت انواع شرکت و تعاونی , ثبت در مناطق آزاد ، پلمپ , تغییرات وکداقتصادی و اخذرتبه , کوتاهترین زمان ممکن 09190020207 - 77683200

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۵

انجام کلیه امور ثبتی

انجام کلیه امور ثبتی،تغییرات،کد , اقتصادی رتبه بندی اخذکارت بازرگانی 09127076134 زماني 72 و 66122970

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۵

انجام امور ثبتی

انجام امور ثبتی ، مالی , و برند تجاری , , 09128196066 خانم پارسا 22896380