نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۱۰

پیگیری پرونده مالیاتی

پیگیری پرونده مالیاتی , مشاوره کاهش جرایم , دفاع و تنظیم لایحه , , انجام تخصصی , امورمالیاتی واردات , , تراز ارقام دانا info@tadacc.ir 88147029

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۰

انجام کلیه امور مالیاتی

انجام کلیه امور مالیاتی , ارزش افزوده- ارث-جریمه(شرکتها) , توسط بازنشستگان خبره مالیاتی 09126939118 - 77247253

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۰

انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی

بصورت پاره وقت انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی،ارزش افزوده،عملکرد و دفاتر قانونی (حتی تعطیلات) 09121077834

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۴۰

موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777

انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری - گزارش حسابرسی - خریدو فروش -بیمه - اظهار نامه مالیاتی - ارزش افزوده - اعزام نیرو حسابدار دفاع مالیاتی - اموزش و معرفی نرم افزار - پیاده سازی سیستم - مشاوره(رایگان ) 09125045276,66468917

 
۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۰

خدمات مالی مالیاتی بیمه ای حسابرسی

انجام کلیه خدمات مالی مالیاتی بیمه ای و حسابرسی- پیگیری پرونده، تنظیم لایحه و کاهش بدهی مالیاتی - پیش حسابرسی و پیگیری پرونده بدهی بیمه - شعار هميشگي ما - تداوم ارتباط با مشتريان اعتيار ماست - موسسه تراز ارقام دانا 88147029 - 09126127717 - www.tadacc.ir

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۵

داتیس به روز

« داتیس به روز » , حسابداری-حسابرسی-امورمالیاتی، , ارزش افزوده آموزش واعزام حسابدار 09195710919 - 77089886

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۰

خدمات حسابداری ,مالی ,مالیاتی ارکان حسابان

کلیه خدمات حسابداری ,مالی ,مالیاتی دفاتر قانونی ,اظهارنامه مالیاتی ,ارزش افزوده و گزارشات فصلی , تنظیم صورتهای مالی ,اسناد معوقه,مشاغل,اعزام حسابدار 09123189846 تلفن 44257044 ,44257055 , 09016720574 44257066

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۰

تهیه گزارش حسابرسی

حسابرسی وام،مناقصه،رتبه بندی شرکت،سفارت وتهیه گزارش تسهیلات بانکی بصورت فارسی و لاتین - تهیه صورتهای مالی اساسی - کلیه خدمات مالی مالیاتی وحسابرسی - اعزام حسابدار پاره وقت مجرب - تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی 09126879107,09123356470,88907890

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰

مشاورین مالی و مالیاتی

مشاورین مالی و مالیاتی , قبول دعاوی مالیاتی , توسط کارشناسان بازنشسته , وزارات دارایی , ارث شرکتها ، ارزش افزوده 09123214802 - 22590902

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۵

ارائه فاکتوررسمی وکداقتصادی

ارائه فاکتوررسمی وکداقتصادی , ارزش افزوده(باگزارش فصلی) 09122001209 - 33443680

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۰

بازرگانی دیپلمات

« بازرگانی دیپلمات » , فاکتور رسمی ، کد اقتصادی , >> ارائه گزارش فصلی << 09122858592 - 77876470

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۵

بازرگانی اعتماد پارس

بازرگانی اعتماد پارس , فاکتور رسمی - کداقتصادی , ارزش افزوده معتبر(کلهر) 09129330839 - 77075347

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۰

موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777

انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری - گزارش حسابرسی - خریدو فروش -بیمه - اظهار نامه مالیاتی - ارزش افزوده - اعزام نیرو حسابدار دفاع مالیاتی - اموزش و معرفی نرم افزار - پیاده سازی سیستم - مشاوره(رایگان ) 09125045276,66468917

 
۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۰۵

خدمات مالی مالیاتی بیمه ای حسابرسی

انجام کلیه خدمات مالی مالیاتی بیمه ای و حسابرسی- پیگیری پرونده، تنظیم لایحه و کاهش بدهی مالیاتی - پیش حسابرسی و پیگیری پرونده بدهی بیمه - شعار هميشگي ما - تداوم ارتباط با مشتريان اعتيار ماست - موسسه تراز ارقام دانا 88147029 - 09126127717 - www.tadacc.ir

 
۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۰۰

تهیه گزارش حسابرسی

حسابرسی وام،مناقصه،رتبه بندی شرکت،سفارت وتهیه گزارش تسهیلات بانکی بصورت فارسی و لاتین - تهیه صورتهای مالی اساسی - کلیه خدمات مالی مالیاتی وحسابرسی - اعزام حسابدار پاره وقت مجرب - تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی 09126879107,09123356470,88907890

 
۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۰

گزارش حسابرسی رسمی خبره

تهیه گزارش حسابرسی جهت بانک ، تسهیلات ، دارائی ، مناقصه ، مهاجرت - به صورت فارسی و لاتین و در کوتاهترین زمان - تهیه صورتهای مالی اساسی - با شرایط ویژه جهت همکاران - شعار همیشگی ما- تداوم ارتباط با مشتریان اعتبار ماست - موسسه تراز ارقام دانا 88147029 - 09126127717 - www.tadacc.ir

 
۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۰

خدمات مالی مالیاتی بیمی حسابرسی

انجام کلیه خدمات مالی مالیاتی بیمه ای و حسابرسی- پیگیری پرونده، تنظیم لایحه و کاهش بدهی مالیاتی - پیش حسابرسی و پیگیری پرونده بدهی بیمه - شعار هميشگي ما - تداوم ارتباط با مشتريان اعتيار ماست - موسسه تراز ارقام دانا 88147029 - 09126127717 - www.tadacc.ir

 
۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۷

تهیه گزارش حسابرسی

حسابرسی وام،مناقصه،رتبه بندی شرکت،سفارت وتهیه گزارش تسهیلات بانکی بصورت فارسی و لاتین - تهیه صورتهای مالی اساسی - کلیه خدمات مالی مالیاتی وحسابرسی - اعزام حسابدار پاره وقت مجرب - تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی 09126879107,09123356470,88907890

 
۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۹

خدمات مالی مالیاتی بیمه ای حسابرسی

انجام کلیه خدمات مالی مالیاتی بیمه ای و حسابرسی- پیگیری پرونده، تنظیم لایحه و کاهش بدهی مالیاتی - پیش حسابرسی و پیگیری پرونده بدهی بیمه - شعار هميشگي ما - تداوم ارتباط با مشتريان اعتيار ماست - موسسه تراز ارقام دانا 88147029 - 09126127717 - www.tadacc.ir

 
۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۰

حسابرسی وام،مناقصه،رتبه بندی شرکت

حسابرسی وام،مناقصه،رتبه بندی شرکت،سفارت وتهیه گزارش تسهیلات بانکی بصورت فارسی و لاتین - تهیه صورتهای مالی اساسی - کلیه خدمات مالی مالیاتی وحسابرسی - اعزام حسابدار پاره وقت مجرب - تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی 09126879107,09123356470,88907890