نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
۱۷ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۳۰

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت شایان , انواع خودروهای گذر موقت و پلاک , WWW.Shayantakseir.com ۰۹۱۲۱۵۰۸۶۰۰و۳ - ۸۸۶۹۴۰۰۲

 
۱۷ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۱:۳۰

اجاره - دربستي (سواري )

اتو آرمین غرب , آسانترازهمه جاباوبدون راننده , از بنز و بی ام و تا پراید ۰۹۱۲۳۸۹۶۴۷۷و۶و۴۴۲۵۲۱۰۵

 
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۰۲

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

رابی گشت , ون تویوتا هایس و ون دلیکا , توریستی و دراختیارشرکتها وسرویس ۰۹۱۹۴۲۳۹۱۲۱

 
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۷:۰۳

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

آبان - مرکز اجاره انواع خودرو , اتوبوس - مینی بوس - ون - سواری , دربستی - ایاب و ذهاب - سرویس ۰۹۱۲۱۱۳۰۰۶۱ و ۸۸۹۹۸۲۲۴

 
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۰۳

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

یاسین گشت , اجاره اتوبوس ومینی بوس های , مدرن کولرداروتشریفات شبانه روزی ۰۹۱۲۶۱۶۲۷۱۹ و۸و۶۶۳۶۳۵۳۷

 
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۰۳

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

( راحت سیر ) , اتوبوس - میدل - مینی بوس , ون - دربستی و سرویس ادارات ۰۹۱۲۳۸۶۸۹۰۳ و ۳۳۱۰۷۱۹۹

 
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۴:۰۲

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

اتوبوس-مینی بوس-دربستی , تمام نقاط کشور , (تخفیف ویژه جهت راهیان نور) ۰۹۱۲۸۱۱۹۵۹۸ - ۷۷۶۹۱۷۷۹

 
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۳:۰۲

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

فقط , شرکت مسافرتی راه پرستو , (عضو رسمی اتحادیه) , دربستی - ایاب و ذهاب ۰۹۱۲۳۵۹۹۳۸۱   ,,,۱ - ۲۲۴۷۳۸۷۰ شبانه روزي ۴ - ۲۲۴۴۰۷۴۳

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۷

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, یاسین گشت , اجاره اتوبوس ومینی بوس های , مدرن کولرداروتشریفات شبانه روزی ۰۹۱۲۶۱۶۲۷۱۹ و۸و۶۶۳۶۳۵۳۷

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۷:۳۸

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

سفرگستر(دقوقی) , شبانه روزی , اتوبوس ، مینی بوس ، ون , سفرهای راهیان ونوروزی ۳۳۳۳۸۴۰۰   ,,۳ و ۴۴۲۷۱۱۴۲  ,, ۵ و ۷۷۵۰۱۲۸۴

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۳۸

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

نوین توریست بیواسطه زیر قیمت , ارتباط مستقیم شماجهت اجاره تویوتا , هایس هایروف تشریفات تورترانزیت ۰۹۱۲۱۲۱۹۲۳۸ و ۴۴۳۳۵۹۷۵

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۳۸

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, اتوبوس/مینی بوس/میدل باس , ون،دربستی به تمام نقاط کشور ۰۹۱۲۱۸۳۰۶۵۳ فراسفر ۲۲۵۰۳۲۱۸

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۴:۳۸

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

آبان - مرکز اجاره انواع خودرو , اتوبوس - مینی بوس - ون - سواری , دربستی - ایاب و ذهاب - سرویس ۰۹۱۲۱۱۳۰۰۶۱ و ۸۸۹۹۸۲۲۴

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۳:۳۸

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

( راحت سیر ) , اتوبوس - میدل - مینی بوس , ون - دربستی و سرویس ادارات ۰۹۱۲۳۸۶۸۹۰۳ و ۳۳۱۰۷۱۹۹

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۲:۴۰

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

فقط , شرکت مسافرتی راه پرستو , (عضو رسمی اتحادیه) , دربستی - ایاب و ذهاب ۰۹۱۲۳۵۹۹۳۸۱   ,,, ۱ - ۲۲۴۷۳۸۷۰ شبانه روزي ۴ - ۲۲۴۴۰۷۴۳

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۳۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

یاسین گشت , اجاره اتوبوس ومینی بوس های , مدرن کولرداروتشریفات شبانه روزی ۰۹۱۲۶۱۶۲۷۱۹ و۸ و۶۶۳۶۳۵۳۷

 
۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۳۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

سفرگستر(دقوقی) , شبانه روزی , اتوبوس ، مینی بوس ، ون , سفرهای راهیان ونوروزی ۳۳۳۳۸۴۰۰ ۳ و ۴۴۲۷۱۱۴۲   ,,,۵ و ۷۷۵۰۱۲۸۴

 
۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۳۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

نوین توریست بیواسطه زیر قیمت , ارتباط مستقیم شماجهت اجاره تویوتا , هایس هایروف تشریفات تورترانزیت ۰۹۱۲۱۲۱۹۲۳۸ و ۴۴۳۳۵۹۷۵

 
۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۳۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

اتوبوس/مینی بوس/میدل باس , ون،دربستی به تمام نقاط کشور ۰۹۱۲۱۸۳۰۶۵۳ فراسفر ۲۲۵۰۳۲۱۸

 
۱۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۳۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

آبان - مرکز اجاره انواع خودرو , اتوبوس - مینی بوس - ون - سواری , دربستی - ایاب و ذهاب - سرویس ۰۹۱۲۱۱۳۰۰۶۱ و ۸۸۹۹۸۲۲۴