نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۱۰

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

(راحت سیر) , اتوبوس - میدل - مینی بوس , ون - دربستی و سرویس ادارات ۰۹۱۲۳۸۶۸۹۰۳ و ۳۳۱۰۷۱۹۹

 
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۷

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت آنی نام آوران امروز , دارنده گواهینامه ISO - 14001 , برگزاری همایش،CIP،اجاره اتومبیل88795344و88772207

 
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۰۳

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, مینی بوس , گشت , سرویس ۰۹۱۲۴۲۲۰۴۳۲ - ۴۴۵۳۴۵۲۸

 
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۵

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت آنی نام آوران امروز , دارنده گواهینامه ISO - ۱۴۰۰۱ , برگزاری همایش،CIP،اجاره اتومبیل ۸۸۷۹۵۳۴۴و۸۸۷۷۲۲۰۷

 
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۰۰

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, پارس نوین سبز , انواع اتوبوس میدل باس , دربستی، ایاب ذهاب وبهشت زهرا(س) ۰۹۱۲۲۴۶۰۹۴۵_۵۵۷۴۱۱۳۹

 
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۲

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت شایان , انواع خودروهای گذر موقت وپلاک , WWW.Shayantakseir.com09121508600 - 3 - 88694002

 
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۸

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت آنی نام آوران امروز , دارنده گواهینامه ISO - 14001 , برگزاری همایش،CIP،اجاره اتومبیل88795344و88772207

 
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

فقط , شرکت مسافرتی راه پرستو , ( عضو رسمی اتحادیه ) , دربستی - ایاب و ذهاب , معمولی،ویژه،تشریفات،VIP ۰۹۱۲۳۵۹۹۳۸۱ شبانه روزي ۴ - ۲۲۴۴۰۷۴۳

 
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, یاسین گشت , اجاره اتوبوس و مینِی بوس های , مدرن کولرداروتشریفات،شبانه روزی ۰۹۱۲۶۱۶۲۷۱۹و۸و۶۶۳۶۳۵۳۷

 
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, نوین توریست،بیواسطه زیرقیمت , ارتباط مستقیم شماجهت اجاره تویوتا , هایس هایروف ،تشریفات،سمینار ۰۹۱۲۱۲۱۹۲۳۸و۴۴۳۳۵۹۷۵

 
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

سفرگستر(دقوقی) , شبانه روزی , اتوبوس ، مینی بوس ، ون , تشریفاتی ۳۳۳۳۸۴۰۰ ۳ و ۴۴۲۷۱۱۴۲   ,,,۵ و ۷۷۵۰۱۲۸۴

 
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, آبان - مرکزاجاره انواع خودرو , اتوبوس - مینی بوس - ون - سواری , دربستی - ایاب وذهاب - سرویس ۰۹۱۲۱۱۳۰۰۶۱ و ۸۸۹۹۸۲۲۴

 
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۰۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

(راحت سیر) , اتوبوس - میدل - مینی بوس , ون - دربستی و سرویس ادارات ۰۹۱۲۳۸۶۸۹۰۳ و ۳۳۱۰۷۱۹۹

 
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۰۹

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت شایان , انواع خودروهای گذر موقت وپلاک , WWW.Shayantakseir.com ۰۹۱۲۱۵۰۸۶۰۰ - ۳ - ۸۸۶۹۴۰۰۲

 
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۰۵

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت شایان , انواع خودروهای گذر موقت وپلاک , WWW.Shayantakseir.com09121508600 - 3 - 88694002

 
۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۲

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت شایان , انواع خودروهای گذر موقت وپلاک , WWW.Shayantakseir.com ۰۹۱۲۱۵۰۸۶۰۰ - ۳ - ۸۸۶۹۴۰۰۲

 
۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۳۲

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, آبان - مرکزاجاره انواع خودرو , اتوبوس - مینی بوس - ون - سواری , دربستی - ایاب وذهاب - سرویس ۰۹۱۲۱۱۳۰۰۶۱ و ۸۸۹۹۸۲۲۴

 
۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۷:۳۵

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

راحت سیر) , اتوبوس - میدل - مینی بوس , ون - دربستی و سرویس ادارات ۰۹۱۲۳۸۶۸۹۰۳ و ۳۳۱۰۷۱۹۹

 
۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۱

اجاره - دربستي (سواري )

شرکت آنی نام آوران امروز , دارنده گواهینامه ISO - 14001 , برگزاری همایش،CIP،اجاره اتومبیل88795344و88772207

 
۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۰:۴۸

اجاره - دربستي (اتوبوس-ميني بوس-ون)

, (راحت سیر) , اتوبوس - میدل - مینی بوس , ون - دربستی و سرویس ادارات ۰۹۱۲۳۸۶۸۹۰۳ و ۳۳۱۰۷۱۹۹